Karakterinformation

I 2007 overgik skolesystemet til en ny karakterskala, nemlig 7-trinsskalaen.

Karakterbegrundelse
12: For den fremragende præstation.Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
10: For den fortrinlige præstation.Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7: For den gode præstation.Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4: For den jævne præstation.Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02: For den tilstrækkelige præstation.Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00: For den utilstrækkelige præstation.Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3: For den ringe præstation.Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Se karakterskala og anden bedømmelse og dine klagemuligheder.

Se også andre nøgletal for gymnasiet,