Kvalitetssikring på Aurehøj

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” beskriver overordnede krav til selvevaluering af uddannelsers kvalitet. På Aurehøj Gymnasium har vi, på baggrund af disse beskrivelser og skolens egne ambitioner om et godt og givende skoleliv for elever og ansatte, valgt en kvalitetssikrings- og evalueringsprocedure der strækker sig over tre skoleår.

Hvert tredje skoleår udvælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder udvælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

Værdievaluering 2017/2018

Skolen har i dette skoleår arbejdet videre med de samme tre nøglebegreber som i sidste skoleår: 

 • Dannelse, digital dannelse
 • Glæden ved at lære
 • Varierede undervisningsformer

Værdievaluering 2016/2017

I indeværende skoleår skal der arbejdes med de tre første nøglebegreber. Det sker gennem en række initiativer, dels udgået fra Pædagogisk Udvalg, dels fra PR. Det første nøglebegreb om ”Dannelse og digital dannelse” er delvist videreført fra de seneste år.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2016 – 2019

For skoleårene 2016-2019 har vi vedtaget følgende nøgleområder for udviklingsarbejde:

 1. Dannelse og digital dannelse
 2. Glæden ved at lære
 3. Varierede undervisningsformer
 4. Elevdemokrati
 5. Ligeværdighed
 6. Det fysiske arbejdsmiljø – grøn skole
 7. Globalisering og verdensborgerskab
 8. Tolerance
 9. Den levende, udadvendte skole

Vedtaget i Bestyrelsen den 16. september 2016.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2012 – 2015

Hvert tredje skoleår udvælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder udvælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

For skoleårene 2012-2015 havde vi følgende nøgleområder for udviklingsarbejdet:

 1. Den enkelte elevs trivsel
 2. Kontakt til den nære omverden
 3. Udviklingen i medarbejdergruppen
 4. Innovation
 5. Digital dannelse
 6. Den musiske profil
 7. Nye måder at lære på, nyt fagligt engagement
 8. Inklusion i skolens værdier, udvikling og traditioner
 9. Åbenhed og rummelighed

I året 2011/12 arbejdede vi med nøgleområderne 1, 2 og 4 og ved bestyrelsesmødet 27. september 2013 blev områderne 4, 5 og 7 udvalgt for skoleåret 2013/14. I skoleåret 2014/2015 har bestyrelsen besluttet at videreføre arbejdet med område 4 og 5 og desuden fokusere på område 6.

Evalueringsprocedurer

Der gennemføres flere forskellige typer evaluering på skolen.

Den daglige undervisning evalueres løbende over året i samarbejde mellem klasserne/holdene og underviseren. Ofte evalueres der ved afslutningen af de enkelte undervisningsforløb både i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse og i forhold til elevernes udbytte. Denne daglige evaluering er altså en integreret del af skoleårets afvikling.

I skolens Fællesudvalg er elever, lærere og ledelse i formaliseret løbende dialog om skolelivet. Her drøftes de emner, der på et givent tidspunkt er relevante for de mennesker der har deres daglige gang på skolen og emnerne er derfor ikke begrænset af særlige forskrifter. De emner der drøftes har både omhandlet undervisning, undervisningsmiljø og skolebaserede fritidsaktiviteter.

Hvert tredje år afholder Pædagogisk Udvalg en egentlig Elevtrivselsundersøgelse – hvis du vil læse resultatet af den seneste kan du gøre det her. Undersøgelsens gennemførelse tilrettelægges af Pædagogisk Udvalg og kan variere fra evalueringsår til evalueringsår. Den indeholder som standard en Undervisningsmiljøundersøgelse.

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi aktivt med ønsket om at bevare den særlige ånd, som vi mener skolen rummer og som tydeligt udtrykkes i vores værdigrundlag. Derfor har vi valgt at implementere en evalueringsprocedure, hvor evalueringerne afholdes forskudt af fornyelsen af de ni nøgleområder for udviklingsarbejdet.

Endelig evalueres elevernes faglige udbytte af uddannelsen ved de afsluttende prøver, ligesom frafaldsprocenten årligt drøftes.

På baggrund af alle disse evalueringer udarbejder pædagogisk udvalg og rektor en handlingsplan som indstilles til skolens bestyrelse, sådan at der for hver tre-årige periode iværksættes konkrete kvalitetssikringstiltag.