Organisationsplan

ANDRE UDVALGFORKORTELSER
AT-UDVALGETATU
SAMARBEJDSUDVALGETSU
PÆDAGOGISK RÅDPR
PÆDAGOGISK UDVALG
Kommissorium
PU
ELEVRÅDER
FÆLLESUDVALGFU
INTERNATIONALISERING
kommissorium
INT
STUDIERETNINGSLEDERSR
TEAMLEDERTL