Pædagogisk udvikling

Aurehøj Gymnasiums pædagogisk udgangspunkt, praksis og strategi

Alle lærere på Aurehøj Gymnasium har gennem deres pædagogikum erhvervet solide kompetencer inden for pædagogik. Hvert år gennemfører nye lærere pædagogikum, tilrettelagt af fire af skolens lærere, der er udpeget til kursusledere. Hver kandidat får flere vejledere i deres fag, således at så mange lærere som muligt hen over årene indgår i den pædagogiske udvikling og uddannelse af kommende kolleger.

Skolens pædagogiske udvikling er lagt i hænderne på Pædagogisk Udvalg, som i sit omfattende kommissorium har fået ansvaret både for hele lærergruppens pædagogiske opdatering gennem pædagogiske dage og kurser og for den strategiske udvikling af det pædagogiske område. Se kommissoriet for Pædagogisk Udvalg her.

Der er tradition for et højt niveau i efteruddannelsesaktiviteter; det gælder både faglig, pædagogiske og organisatorisk efteruddannelse, som den enkelte lærer efter ansøgning kan deltage i. Et stort projekt vedrørende alle medarbejderes kompetenceudvikling støttet af Statens Kompetencesekretariat blev afviklet i skoleåret 2015-.2017.