Værdigrundlag

Værdigrundlag for Aurehøj Gymnasium

• Vi ønsker aktivt at bevare den tradition, at vi i særlig grad prioriterer musikken og det musiske.

• Traditionen bakkes op gennem fællesskaber på tværs af klasser og årgange, samt i den fælles respekt fra alle elever og lærere for de institutioner i skolens liv, der understøtter skolens ånd,

• Glæden ved at lære og lysten til at vide mere og åbne sig for nye indsigter og færdigheder prioriteres højt af både elever og lærere.

• Al undervisning skal have høj, alsidig faglig kvalitet og anvende varierede undervisningsformer, således at den giver eleverne grundlag for at udnytte deres forskellige evner og muligheder optimalt.

• Forholdet mellem elever og lærere skal være præget af gensidig respekt, åbenhed og samtale, og ansvaret for udbyttet af undervisningen skal deles af elever og lærere.

• Skolen skal have et højt informationsniveau, og der skal være åbenhed om beslutninger og prioriteringer, såvel de økonomiske som de pædagogiske.

• Både elever og lærere skal sikres medindflydelse på deres skole- og arbejdsliv, med respekt for den demokratiske debat og de demokratiske beslutninger

• Alle på skolen skal behandles ligeværdigt og med respekt for deres forskellighed. Vi skal lytte til hinanden, respektere hinandens arbejdsopgaver og give hinanden mulighed for ud¬foldelse og udvikling individuelt og i fællesskabet.

• Alle er ansvarlige for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

• Skolens fysiske rammer og bestand af undervisningsmidler skal løbende søges moderniseret, udbygget og udviklet, så de understøtter opfyldelsen af målene for både undervisningen og de kulturelle, sociale og kreative aktiviteter.

• Aurehøj skal være en levende, udadvendt skole, åben overfor det globale samfund og karakteriseret af politisk og religiøs tolerance

Vedtaget i skolens styrende organer marts 2006