Opgavens pentagon

Opgavens pentagon
Opgavens pentagon er en metode til at tænke elementerne i en problemorienteret besvarelse med.

  1. Hvad spørger du om? (problemformulering)
  2. Hvorfor spørger du? (fagligt formål, hensigt, relevans)
  3. Hvilket materiale spørger du til? (Empiri, data, kilder, fænomener)
  4. Hvad er din synsvinkel? Hvilken faglig teori/metode spørger du med?
  5. Hvilken type tekst skriver du, og hvordan er din fremgangsmåde

(Kilde: Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave, Forlaget Samfundslitteratur, 2008)