Projekt Frivillig

projektfrivilligProjekt Frivillig er et initiativ udarbejdet af Social-, Kultur- og Undervisningsministeriet, som gør det muligt for alle elever på ungdomsuddannelserne at indgå i et forløb med frivilligt arbejde – og få et bevis på dette. Forløbet skal vare minimum 20 timer og foregå uden for skoletiden, og det er helt frivilligt at deltage. Konkret foregår det ved, at du som elev indgår en frivillighedsaftale med fx en forening, og efter endt forløb skal der udfyldes et frivilligbevis.

Formålet med projektet formuleres således:

”Formålet med Projekt Frivillig er at øge de unges kendskab til frivilligt arbejde og fremme en frivillighedskultur, hvor det er naturligt, at unge udover arbejde og uddannelse tager aktivt del i det danske samfund. Derudover giver det de unge mulighed for at afprøve deres personlige og faglige kompetencer i praksis. Ligeledes styrkes elevernes dannelsesproces og giver dem ny viden og kompetencer, som kan bruges både i og uden for undervisningslokalerne.”

Skolens sekretær Jacobine Jørgensen er kontaktperson til Projekt Frivillig. Vil du vide yderligere information er du velkommen til at sende en mail på jj@aurehoej.dk. Du kan også tjekke læse mere på Projekt Frivilligs egen hjemmeside.