Skriftlighed og feedback

Skriftlighed er et indsatsområde på Aurehøj Gymnasium, og der er ansat en koordinator til at understøtte dette arbejde. Det drejer sig både om det faglige samspil og det pædagogiske udviklingsarbejde, der vedrører elevernes skriftlighed, herunder også arbejdet med formativ feedback. Hermed understøttes udviklingen af elevernes skrivekompetencer på tværs af fagene og i samspil mellem skolens lærere. De skriftlige kompetencer indebærer for eleven både at opøve studiekompetence, blive motiveret for at skrive, at skrive for at lære, at udvikle en skriveridentitet og at opnå skriftlig almendannelse.

Skriftlighed er led i en strategisk satsning på grund af gymnasiereformens krav om fokus på skriftlighed, feedback og fagligt samspil. Denne indsats understøtter særligt følgende pinde fra Aurehøj Gymnasiums værdigrundlag:

  • Glæden ved at lære og lysten til at vide mere og åbne sig for nye indsigter og færdigheder prioriteres højt af både elever og lærere.
  • Al undervisning skal have høj, alsidig faglig kvalitet og anvende varierede undervisningsformer, således at den giver eleverne grundlag for at udnytte deres forskellige evner og muligheder optimalt.

Skriftlighedskoordinator på Aurehøj er Mischa Sloth Carlsen. E-mail: msc@aurehoej.dk