SOLO-taksonomien

SOLO-taksonomien

John Biggs’ SOLO-taksonomi anvendes særligt inden for de naturvidenskabelige fag og i nogle innovative processer. Ligesom Blooms taksonomi drejer SOLO sig om arbejdet med forståelsesniveauer fra et simpelt “præstrukturelt” til et komplekst “udvidet abstrakt” niveau, men det særlige er her det anvendelsesorienterede sigte. SOLO står for Structure of the Observed Learning Outcome.

Præstrukturel Unistrukturel Multistrukturel Relationel Udvidet abstrakt
Handling:

Ingen

Handling:

Definere

Navngive

Udføre simple procedurer

Handling:

Definere

Beskrive

Opliste

Kombinere

Udføre flertrins-

procedurer

Handling:

Sammenligne/

kontrastere

Årsagsforklare

Forbinde

Formulere spørgsmål

Handling:

Evaluere

Generalisere

Forudsige

Skabe

Opstille hypoteser

Reflektere

Perspektivere

Kompetencer:

Inkompetence

Kompetencer:

Kan arbejde med ét relevant aspekt

Kompetencer:

Kan arbejde med flere relevante aspekter

Kompetencer:

Kan sammenkoble til en helhed

Kompetencer:

Kan overføre til nye fagområder

  https://lh4.googleusercontent.com/_TssiFAuAsdcEzYNz0NygV4UpVMldkkjbOyIpD9icBUjNO9oWs4sMOZJyZH0rhcSQ5tmow6zx10uTMeZHCFJ75vKDVe35hug28d0AM7Zg-RNdonljpWTW1t9lSQmOLXJLeBGHGVW https://lh6.googleusercontent.com/dMtNZYdQ3abxMHslGKGdF6PY82PO3wjaeND7asyywLwKvrVYHm9JVUCXWcBCfkUf37bI3Q2k13pSHahdgAczJDPgDAUYpDExpwHdyqk_QJDL5jQKHsblDOEHss16B-tOcj3VKDxk https://lh4.googleusercontent.com/NaH8pIJjNdgfOV8a1u0mPhPOf4CSIkhCdmm3MeNNlL_2GDQG-w-ZRpvgGl6goV7P6thcAaQg_YtnE9tmImn_0iGAtfBi3Vd2MRZauwplxo1ziZWy1hJcZ5Fmb0NgkN_p9V9DxHk8 https://lh3.googleusercontent.com/smLezXzwddpStI8L78wl0VWnRaFb4QGcr2uovNY11mjlYsBfMAjt1f5OgP2a5VZuOdBQFjs5dv8TgAuueMXh-JYBe8WCdV6glYnRZ33E7pojgI2rYG2jgXFyosX8HBRiVwp8mKT7

Kilde: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/