Bogdepotet

IMG_3904-e1430906120752

Læs her bogdepotets information om aflevering af bøger og særlige åbningstider

Udlån af skolens bøger administreres af bogdepotet som ligger over for kantinen, og der er åbent hver dag ml. kl. 11 og 12. Bogdepotet hjælper gerne med at skaffe særlige bøger, f.eks. specielle bøger til en skriftlig opgave eller et projekt.

De bøger, der bruges i undervisningen, lånes gratis på skolen. Dog skal du selv sørge for enkelte hjælpemidler såsom ordbøger, lommeregner, papir mv.

De fleste bøger udleveres ved skoleårets start af dine lærere. Når du modtager en bog, skriver du under for modtagelsen. Husk at binde bøgerne ind og skrive navn i.

    • Du kan selv tjekke, hvilke bøger du har via linket til Web BOSS i Lectio. Linket finder du på din forside i Lectio.
    • Du skal erstatte ødelagte eller bortkomne bøger.
    • Når en bog bliver hjemkaldt har du pligt til at aflevere den hurtigst muligt.
    • Når du stopper på skolen, skal samtlige bøger afleveres tilbage. Hvis der er bortkomne bøger skal disse erstattes.

HUSK!!
Studiekort eller sygesikringsbevis ved alle henvendelser i bogdepotet
Læs her bogdepotets regler