Læsevejledning

Aurehoej_028-e1400512776506

Vi er tre læsevejledere på Aurehøj Gymnasium: Kirsa Handberg (KH), Monica Cariola Garrido (MG) og Annemette Westh (AW).

I starten af 1.g screener vi alle 1.g-elever med henblik på at afdække ordblindhed og/eller andre udfordringer i forhold til læsning, stavning og skrivning.

Hvis der er mistanke om ordblindhed, tilbyder vi eleverne at tage den nationale ordblindetest og følger op med ansøgning om SPS-støtte efter behov. Vi instruerer også ordblinde elever i brugen af IT-pakken og andre hjælpemidler til læsning og skrivning.

I løbet af 1.g afvikler vi desuden et kursus i studie- og notatteknik i alle 1.g-klasser. Derudover tilbyder vi kurser i læsning og stavning, som elever opfordres til at deltage i efter behov. Det er vigtigt at have en rimelig læsehastighed og et godt staveniveau for at klare de faglige krav i gymnasiet.

Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er problemer med skolearbejdet.

Man kan kontakte os via Lectio eller på mail:

kh@aurehoej.dk
mg@aurehoej.dk
aw@aurehoej.dk