Studievejledning

Studievejledningen
Studievejledningen på Aurehøj Gymnasium varetages af fire studievejledere, der samtidig fungerer som undervisere. Hver enkelt klasse har tilknyttet sin egen studievejleder, men man kan frit vælge, hvem man vil konsultere.

Studievejlederne er Anna Mia Agersnap, Søren Vig Lind, Britt Holmgaard, Anders Fogtmann og Stina Herskind. Studievejledningen har kontor i lokale 26 på 2. sal.

Studievejledningen varetager helt generelt både faglige og sociale problemstillinger, der måtte opstå i løbet af de tre år, uddannelsen varer. Studievejlederne samarbejder med en klasses team vedrørende elevernes trivsel i klassen. Den egentlige karrierevejledning, dvs. de emner, der berører uddannelse efter gymnasiet, varetages af en særlig studievejleder, Jesper Mørck, der er tilknyttet Studievalg København.

Kollektiv vejledning
Kollektiv vejledning finder sted i den enkelte klasse og i enkelte tilfælde i mindre grupper. I klasserne orienteres der bredt om STX, skolens hverdag, værdisæt, og hvad dette implicerer. Endvidere præsenteres eleverne for reglerne for at modtage SU i ungdomsuddannelser og for gymnasiets store opgaver.

Alle 1.g klasser modtager kollektiv vejledning inden for studiemetodik, hvor planlægning, prioritering, lektielæsning, motivation og sociale medier er i fokus.

Individuel vejledning
I 1.g afholdes introsamtaler med samtlige 1.g elever mhp. at afdække elevernes trivsel og opfange eventuelle problemer hurtigst muligt.

Hvis man har behov for en individuel samtale, kontakter man sin studievejleder personligt eller via en besked i Lectio. Der vil derpå blive etableret en aftale hurtigst muligt.

I 2. og 3.g består vejledningen primært af individuel vejledning, hvor den enkelte elev selv tager kontakt.