Tidsplan for optagelse

Tidsplan for optagelse til 1g i skoleåret 2019-2020

1. marts 2019 (senest) skal du søge om optagelse til gymnasiet via www.optagelse.dk.

25. marts 2019 modtager du en kvittering fra det gymnasium, du har søgt som 1. prioritet.

30. april 2019 får du besked fra Aurehøj, hvis vi har reserveret en plads til dig. Beskeden sendes til din e-boks.

I december 2018 blev der vedtaget en ny optagelsesbekendtgørelse for gymnasiet. Ifølge den skal man være erklæret uddannelsesparat i 8., 9. eller evt. 10. klasse og have de nødvendige karakterer ved afgangseksamen for at opnå optagelse i gymnasiet. Ansøgere, der ikke lever op til disse krav, kan gå til optagelsesprøve og derved kvalificere sig til optagelse. Det samme gælder ansøgere, der ikke søger om optagelse direkte fra folkeskolen.

Optagelsesprøverne er af fire timers varighed, og ansøgere testes i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Den første optagelsesprøve afholdes d. d. 14.6.19. og den anden prøve 6. august.

Du kan læse mere om reglerne for optagelse i gymnasiet på følgende link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205906