Til ansøgere til Aurehøj Gymnasium 2020

Er du ansøger til Aurehøj Gymnasium og har spørgsmål til det svarbrev, du har modtaget i e-boks torsdag d. 30. april, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Berit Riis Langdahl på mail bl@aurehoej.dk. 

Oplys gerne telefonnummer i mailen og du vil blive ringet op snarest muligt.