AT og Innovation

De seks faser og storyboard

Det er godt at tilrettelægge innovativt arbejde i faser. Det findes der et hav af modeller for. På Aurehøj har vi valgt denne, der består af seks faser. I hver fase er der nogle spilleregler, der kan hjælpe med til at kvalificere udbyttet af forløbet. Faserne udgør en kronologisk struktur, men kan indgå som delelementer i andre faser. Eksempelvis kan man skulle evaluere sine idéer i den kreative fase for at kunne se de nye koblinger i den innovative fase. Eller det kan være nødvendigt at vende tilbage til nogle af grebene i den kreative fase, hvis man går i stå senere.

1VidensfasenResearch, tradition og kortlægning af muligheder. Hvad er udfordringen i forhold til den faglige forankring og dybde? Hvem er målgruppen, og hvor når man den?
2Den kreative faseDivergent tænkning. Idéudvikling i leg med frie associationer og drømme.
3Den innovative faseKonvergent tænkning. Nye koblinger mellem tradition og nytænkning. Plan udarbejdes.
4Iværksætterfasen / den entreprenante fasePrototype tager form. Idé sættes i værk. Implementering af planer. Målgruppebevidsthed
5PræsentationsfasenVisning for modtager/aftager
6Refleksionsfasen / evalueringsfasenDokumentation af hver fase med logbog, lys/billede fra processen, fx af plancher.

Overvejelser om brug af fag, metode, tradition, teori etc.

Hvad lykkedes godt?

Hvad blev ikke til noget? Hvad kan forbedres andre omstændigheder? Etc.

Fasen indgår i synopsis ifm. den innovativ AT-eksamen.

Skærmbillede-2015-01-27-kl.-17.44.46