Synopsisprøven

Prøven:

Prøven i almen studieforberedelse er anderledes end de fleste afsluttende prøver, du har kendt hidtil. Der er tre elementer i den afsluttende prøve:

  1. synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve)
  2. den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (evt. via talepapir). Ikke mere end 10 minutter.
  3. dialog (du kan spille ud) De tre elementer er hver for sig vigtige, og derfor er det af afgørende betydning, at du foretager nogle præcise valg: Hvilke elementer i min undersøgelse præsenterer jeg hvor? Denne del varer normalt 14 minutter eller lidt mere.

Fremlæggelsen og dialogen behøver ikke at være klart adskilte, men det er dig, som har udspillet.

Skriv ind i synopsen, hvad der præsenteres mundtligt. Placér gerne det mest interessante stof dér.