Biologi

Biologi

 

Identitet

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel i laboratoriet som i naturen. Faget er præget af den hurtige udvikling indenfor biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af menneskets aktiviteter. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger. Det giver faglig baggrund for udviklingen af ansvarlighed og stillingtagen i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for sig selv og for andre levende organismer.

Faglige mål

De faglige mål er, at eleverne opnår en faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse samt indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet. Desuden opnår eleverne en faglig baggrund for at forholde sig til biologisk viden indenfor sundhed, miljø og bioteknologi.

Didaktiske principper og arbejdsformer

Gennem faglig fordybelse opnår eleverne erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning og udførelse af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. Dette omfatter erfaring med databearbejdning, rapportskrivning samt anden skriftlig og mundtlig formidling.

På Aurehøj findes biologi på alle tre niveauer både som studieretningsfag og valgfag.Klik videre til bekendtgørelsen for faget.