Bioteknologi

Bioteknologi spiller en stor rolle i det enkelte menneskes hverdag. Siden penicillinets opdagelse for ca. 90 år siden, har der været en rivende udvikling inden for området. Bioteknologi er praktisk udnyttelse af biologiske systemer og har stor betydning for udviklingen inden for medicinsk forskning og produktion, fødevareteknologi, planteforædling, energiproduktion og miljøbeskyttelse.
Bioteknologi inddrager mange naturvidenskabelige discipliner med biologi og kemi som de to vigtigste og er derfor i sig selv et godt udgangspunkt for samarbejde mellem flere fag, hvor andre naturvidenskabelige fag som fysik og matematik naturligt indgår og støtter hinanden i et givtigt samspil.
I undervisningen får du en teoretisk viden samt et praktisk og fagligt grundlag, der appellerer til kreativitet og selvstændig tankevirksomhed. Undervisningen kan dreje sig om at forstå mekanismerne i den menneskelige organisme, kendskab til miljøet og om at fremstille lægemidler. Udviklingen inden for bioteknologi medfører ofte etiske overvejelser, fx i forbindelse med brug af  genmanipulerede organismer og dyrevelfærd. Naturvidenskabelig viden er en væsentlig baggrund for stillingtagen i sådanne spørgsmål. Samtidig opnås der kendskab til den bioteknologiske industri lokalt, nationalt og globalt.
Eksempler på tværfaglige projekter og samarbejde kunne være

  1. Lægemidler. Hvordan fremstilles de, og hvordan virker de?
  2. Gensplejsningsteknikker og anvendelser af gensplejsede organismer.
  3. DNA’s opbygning og DNA-teknikker.
  4. Planter som biokemiske fabrikker.
  5. Blodets kemi.

Studieretningen med bioteknologi er opbygget, så niveaukravene til de fleste tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser uden videre er opfyldt.
Klik videre til bekendtgørelsen for Bioteknologi A.