Dramatik

I dramatik arbejder vi praktisk og teoretisk med teater og drama. I lærer at skabe, realisere og analysere teater og andre sceniske udtryk, og I lærer at at arbejde med drama til problemløsning og idéudvikling. Desuden får I erfaringer med at arbejde reflekteret med håndtering af kreative processer og samarbejde. Den praktiske, skabende del vægtes højt i faget og fylder en del i undervisningen. En central kompetence er koblingen af teori og praksis. I lærer at bruge de faglige begreber til at reflektere over jeres egen proces med at skabe teater og drama.

Emneområder og arbejdsformer

I dramatik stifter I praktisk og teoretisk bekendtskab med forskellige sceniske genrer, herunder udvalgte teaterhistoriske perioder. Det kunne eksempelvis være naturalistisk teater, teaterkoncert, absurd teater, performance, stand-up, musical eller andet. Samtidig kommer I til at prøve kræfter med forskellige måder at arbejde med teater og drama på. I vil få erfaring med forskellige funktioner i processen med at skabe teater. For eksempel skal I arbejde med skuespillerteknik, improvisationsformer, brug af krop, rum og stemme, samspil, instruktion, dramaturgisk analyse, forestillingsanalyse, konceptudvikling etc. Mødet med det professionelle teaterliv er en integreret del af faget. Cirka tre gang om året tager vi ud i byen og ser teater, og ofte vil der være en workshop med gæstelærere.

Progression faget

Progressionen går fra arbejdet med enkle øvelser og mindre projekter, hvor vi veksler mellem selvstændigt arbejde og lærerstyrede aktiviterer, til et selvstædigt projektarbejde, hvor I producerer egne teaterforestillinger, som I opfører for et publikum. I alle faser er koblingen mellem teori og praksis en del af faget.

Dramatik på Aurehøj

På Aurehøj har vi dramatik på C-niveau og B-niveau. Desuden indgår dramatik B i studieretningen: engelsk A, musik A og dramatik B

 

Undervisningsministeriets læreplaner for hh. dramatik C og dramatik B:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil17

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil16

drama1 drama2