Engelsk

Engelsk findes på B eller A-niveau og strækker sig over henholdsvis to og tre år. Hvis faget udtrækkes til eksamen, afsluttes der med en skriftlig prøve af fem timers varighed på begge niveauer eller med en mundtlig prøve med 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination for begge niveauer. Man kan også komme op i begge prøver i samme eksamenstermin. Undervisningen i timerne foregår på engelsk, undtagen grammatikundervisningen, der er på dansk. Overordnet arbejder man i engelsk med et udvidet tekstbegreb, det vil sige at man både vil komme til at arbejde med billeder, levende billeder såvel som forskellige typer af tekster. Dette betyder også at viden om genretræk, og hvordan man forholder sig til forskellige genrer, indgår i engelskundervisningen. 

På engelsk B vægtes sagprosalæsning lidt højere end på A-niveauet, der er litterært. Der læses dog engelsksproget litteratur på begge niveauer, og bekendtgørelsen giver vide rammer for, hvad man kan beskæftige sig med. Der er heller ikke mange bindinger på, hvad man skal læse – undtagelsen er at på A-niveau læser man Shakespeare. Herudover er der også et krav om værklæsning i engelskfaget, for A-niveau drejer det sig om flere skrevne værker, mens der skal læses et skrevet værk på B-niveau.

Skriftligt er der også lidt forskel: På B-niveau kan man vælge imellem at skrive om et emne på baggrund af nogle sagprosatekster eller at skrive en analyse/fortolkning af en engelsksproget novelle, mens man på A-niveau kan vælge enten at skrive et essay hvori du analyserer/fortolker en novelle, eller at skrive et essay hvor du analyserer og kommenterer en sagprosatekst, fx en tale eller en artikel.

Klik videre til læreplanerne for engelsk A og B her:

Engelsk A

Engelsk B