Idræt

Alle elever på gymnasiet har idræt på minimum c-niveau i 3 år. Desuden kan man vælge at opgradere idræt til B-niveau i 3.g. Som noget nyt er Idræt på C-niveau blevet et eksamensfag på lige niveau med de andre gymnasiefag. Eksamen på C-niveau er en praktisk eksamen i boldspil, musik og bevægelse samt en individuel idræt. Eksamen på B-niveau er dels en praktisk eksamen og dels en teorieksamen.

Formålet med idræt er mangesidet og du vil komme til at møde forskellige former for fysisk aktivitet. Nogle af de centrale værdier er bl.a. bevægelsesglæde, kropsbevidsthed, idrætslige færdigheder og viden om sundhed og kroppen.

Du og dine klassekammerater kommer i gymnasiet med vidt forskellige idrætsfaglige forudsætninger, og det er med til at gøre idrætsundervisningen til et spændende og alsidigt fag. På Aurehøj prioriterer vi højt, at du får nogle gode og sjove oplevelser med idræt, der forhåbentligt vil give dig lyst til at dyrke motion resten af livet.

Du vil møde udfordringer for både krop og hoved. Det betyder, at der som i alle andre fag også er lektier i idræt. Det kan eksempelvis være at læse i grundbogen eller en artikel, forberede et opvarmningsprogram eller en løbetur efter skoletid.

Mange af aktiviteterne foregår i Idrætssalen eller på kunststofbanen, men vi benytter også de omkringliggende faciliteter såsom Gentofte Sø, Gentofte stadion, Kildeskovshallen, svømmehallen, badmintonhallen og fitnesscentre.

Klik videre til bekendtgørelsen her.