Italiensk

Italien og det italienske sprog.
Italiensk tales primært i Italien. Det er ikke noget stort land rent geografisk, men et land med rødder tilbage til antikken og det kulturelle europæiske midtpunkt gennem flere hundrede år. Italien har frembragt en række unikke kunstnere indenfor musik, billedkunst, arkitektur, film og litteratur, men Italien er også fodbold i verdensklasse, raffineret gastronomi og en indenrigspolitisk virkelighed, der ligger langt fra den, vi kender i Danmark. Det er også i Italien, at vi finder de to magtfulde organisationer: mafiaen og den katolske kirke med hovedsæde i Vatikanstaten i Rom. Sproget er, som meget andet i Italien, smukt. Ligesom spansk og fransk bygger det på den latinske sprogstamme.

 

Faget italiensk.
Italiensk er et treårigt begyndersprog på A-niveau.
Faget italiensk omhandler mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, grammatik, tekstforståelse, evnen til at forstå et enkelt, talt italiensk samt emnelæsning. I forbindelse med emnelæsning benyttes forskellige materialetyper som film, drejebøger, noveller, uddrag af romaner, artikler, digte, sange, blogs, youtubeklip o.l. Emnerne relaterer sig især til områder, der er vigtige for forståelsen af den italienske kultur, men omhandler også almenmenneskelige temaer og problemstillinger.

 

Italiensk i tværfaglig sammenhæng.
Italiensk kan indgå i de store skriftlige opgaver i 2. og 3.g samt i andre tværfaglige sammenhænge.