Naturgeografi

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag. Det vil sige, at vi ligesom i de andre naturvidenskabelige fag iagttager forhold eller fænomener i naturen, registrerer og dokumenterer iagttagelserne, opstiller hypoteser eller modeller og afprøver disse hypoteser eller modeller for bedre at kunne forstå vores omgivelser.

Samspil mellem menneske og natur

Ud over naturfænomener arbejder naturgeografi med samspillet mellem det naturgivne grundlag (klima, terrænforhold, naturressourcer i bred forstand) og menneskets udnyttelse af dette naturgrundlag.

Naturgrundlaget (klima, råstoffer, mulighed for fødeproduktion osv.) er afgørende for menneskets muligheder for udfoldelse, men samtidig påvirker menneskets udfoldelse naturgrundlaget. Afbrænding af kulstof fører til CO2-udledning, der påvirker klimaet; minedrift fjerner direkte materialer og forurener luft- og vandmiljø; landbrug forandrer både landskab, klima og biodiversiteten osv.

Nogle menneskelige aktiviteter påvirker kun naturgrundlaget lidt, andre menneskelige aktiviteter tager direkte sigte på en total omformning af naturgrundlaget, f.eks. rydning af skov for at dyrke landbrug eller opbygning af millionbyer i ørkenområder – men alle menneskelige aktiviteter påvirker naturgrundlaget.

Hvad er det, vi gør i faget?

I naturgeografi arbejder vi med at spore de processer, der har skabt de naturlige ressourcer. Vi ser på, hvordan man finder nye ressourcer eller nye måder at udnytte kendte ressourcer på, og vi undersøger konsekvenserne af den måde, mennesker udnytter ressourcerne på. Herunder arbejder vi også med bæredygtigheds-begrebet.

 

I naturgeografi arbejder vi også med at undersøge, hvordan samspillet er mellem lokale, regionale og globale forhold – hvordan globale udviklinger kan have lokale effekter og omvendt.

 

Naturgeografi er noget, der sker omkring os hele tiden – og vi er selv en aktiv del af det.