Psykologi

Psykologi.

Vi udbyder i 2011-2012 psykologi på C-niveau i 3.g både som studieretningsfag og som valgfag. Vi har også   psykologi på B-niveau som studieretningsfag  sammen med biologi og matematik .
Både på B og C-niveau er der 4 centrale områder inden for psykologien som er i centrum for undervisningen:
Socialpsykologi
Udviklingspsykologi
Kognition og læring
Personlighed og identitet.
Herudover kommer ind indføring i fagets metoder.
C-niveauet afsluttes med en mundtlig prøve hvor forberedelsestiden er 40 min og eksaminationen ca. 20 min.
På B-niveau (2. og 3.g) skal eleven lave mindst ét selvstændigt projektarbejde der indeholder mindre feltundersøgelser. Man afslutter faget i 3g med en synopsiseksamen. Til denne eksamensform har man 24 timers forberedelse. Eksamen er mundtlig og varer 30 min.