Samfundsfag

Samfundsfag på Aurehøj

På Aurehøj findes samfundsfag på A, B og C-niveau. C-niveauet er obligatorisk, B-niveauet er et muligt valgfag i enten 2g eller 3g, og A-niveauet findes i øjeblikket i to forskellige slags studieretninger, nemlig samf. A, engelsk A, matematik B eller samf. A, matematik A og filosofi C. På både B-niveauet og A-niveauet er der markant flere timer end på C-niveauet, og derfor er der mulighed for omfattende fordybelse i forskellige temaer . På A-niveau er der desuden en omfattende skriftlig dimension.

Samfundsfag og de store opgaver

Rigtig mange elever vælger succesfuldt at skrive i samfundsfag i deres større skriftlige opgaver, studieretningsprojektet (SRP)og studieretningsopgaven (SRO). Fagets alsidighed kommer her i spil, og der arbejdes tværfagligt sammen med en lang række forskelligartede fag. Som eksempler herpå kan nævnes: samfundsfag og matematik, samfundsfag og engelsk, samfundsfag og historie, samfundsfag og biologi, samfundsfag og dansk etc.

Emnerne kunne være: sandsynlighedsberegning i forbindelse med vælgeradfærd, Barack Obamas udenrigspolitiske doktrin, velfærdsstatens opbygning og fremtid, sociale forskelle i befolkningens sundhedstilstand, bestemte partiers anvendelse af retorik og diskurs m.m.

Samfundsfag i AT

Også i almen studieforberedelse (AT) indgår samfundsfag hyppigt både løbende i de forskellige undervisningsforløb, og i høj grad også til 3.g-eksamen i dette tværfaglige samarbejde. Samfundsfag placerer sig metodisk i spændingsfeltet mellem humaniora og naturvidenskab. Der kan f.eks. arbejdes meget kvantitativt med brug af statistik og evt. beregninger, ligesom der også kan arbejdes meget kvalitativt med et f.eks. mere fortolkende fokus i en diskursanalyse. Helt væsentlig er dog tilgangen med baggrund i forskellige teorier, der forsøger at opstille regelmæssigheder for menneskers sociale, økonomiske eller politiske adfærd.

Samfundsfag efter gymnasiet

Elever, der har haft samfundsfag som studieretningsfag på Aurehøj Gymnasium, vil typisk vælge uddannelser som: jura, statskundskab, økonomi, psykologi og uddannelser på CBS, men der er selvfølgelig også en stor del, der vælger helt andre uddannelser som medicin, folkeskolelærer, journalistik, sygeplejerske osv.”

Link til læreplanen:
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-stx/Samfundsfag-stx