Gymnasiets større opgaver

1.g dansk/historieopgave (DHO)

2.g studieretningsopgave  (SRO)

3.g studieretningsprojektet (SRP)