Studieretningsopgaven i 2.g

Om studieretningsopgaven i 2.g – skoleåret 2017/18
Studieretningsopgaven i 2.g er en fordybelsesopgave inden for fag, der danner din studieretning. Formålet med opgaven er bl.a. at forberede dig til studieretningsprojektet i 3.g.
Se i øvrigt vejledningen om studieretningsprojektet (f.eks. hvad et abstract er).
Dine lærere giver dig (mindst) 3 forskellige fagkombinationer at vælge imellem, hver bestående af et studieretningsfag på A-niveau + et andet fag (i reglen) på mindst B-niveau – dvs. det svarer til hvad du møder i studieretningsprojektet i 3.g.
Alle fag er nogle du har i 2.g (altså ikke f.eks. et du har afsluttet i 1.g).
Til hver fagkombination er knyttet en opgaveformulering.
Du skal vælge hvilken opgave du vil skrive,  19. januar 2018 kl. 12.00.
Opgaven besvares individuelt, du har 4 dage til at skrive den, og du får en individuel karakter der tæller med i dine standpunktskarakterer i de berørte fag.

Tidsfrister:
De fagkombinationer du får at vælge imellem, udmeldes senest onsdag den 10. januar 2018.
Efter udmeldingen arrangerer lærerne evt. et besøg i studiecentret hvor Dina kan hjælpe dig med at søge litteratur.
Opgaveskrivningen starter mandag d 5. februar kl 8.00, og du afleverer den færdige opgave i Lectio torsdag d 8. februar kl. 18.00.
De fire døgn er du fritaget for al øvrig undervisning, så du kan koncentrere dig om at skrive.

Formelle krav:

  • et omfang på 6-8 sider (forside, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste, fod/slutnoter og evt. bilag ikke medregnet)
  • indholdsfortegnelse, indledning, konklusion
  • litteraturliste med anførsel af al anvendt litteratur
  • citater skal forsynes med litteraturhenvisning, og der skal refereres loyalt, hvis du bruger andres idéer som inspiration.
  • 1/2 sides abstract på engelsk (eller på dansk, efter aftale med faglærerne) placeres mellem indholdsfortegnelsen og selve opgaven

SRO-formuleringer – skoleåret 2017/18:

2a: 2aSRO

2b: 2bSRO

2c: 2cSRO

2d: 2dSRO

2k: 2kSRO

2m: 2mSRO

2n: 2nSRO

2x: 2xSRO

2y: 2ySRO

Sidste års SRO-formuleringer – skoleåret 2016/17:

2a: 2aSRO

2b: 2bSRO

2c: SRO til 2c

2d: 2dSRO

2k: 2kSRO

2m: 2mSRO

2n: 2nSRO

2x: 2xSRO

2y: 2ySRO

Held og lykke med din opgave