UNESCO-besøg på Aurehøj

I anledning af UNESCO afholder Global Camp i Danmark har vi på Aurehøj været så heldige have besøg af vores venskabsskole Hector Petersons Secondary School lidt uden for Cape Town i Sydafrika. Skolen har 1450 elever fra 8. klassetrin til 12. klassetrin.

Vi har besøg af Mike Mavovana, der er er rektor på Hector Petersons School og Nozuko Mali, der er engelsklærer, fire elever – Gagaza Nkazimlo på 15, Mngqibisa Kamvelethu på 14, Bhala Iviwe på 15 og Sogiba Sinothando på 16 år og alle fra 9. og 10. klassetrin. Derudover er der et filmhold på to mand, der skal følge eleverne på deres besøg.

Onsdag havde 2A og 2K forberedt en fremlæggelse af alle FN’s verdensmål på engelsk ud fra kreative posters og en afsluttende kahoot, der tjekkede elevernes viden om netop verdensmålene. Særligt mål nr. 4 om livslang læring var der fokus på. Dernæst var alle med Kirsa og 3S præsentere til et modul med gensidig udveksling af viden om nyere Sydafrikansk litteratur.

Eftermiddagen bød på rundvisning med Kasper Rolskov og på et lille møde med Anette inden der var kor og orkester.

En bandaften ud over det sædvanlige blev der også plads til og med Mike Mavovanas ord What a talented school you have kan vi kun være meget tilfredse ?

Vi skal hilse mange gange fra vores gæster – de har med egne ord aldrig oplevet så varm en velkomst som på Aurehøj ❤️

Anne, Henriette, Mette Marie og Lone
Lærere på Aurehøj