Ungdomskultur

Aurehøj Gymnasium har særligt fokus på de mange udfordringer, som unge står overfor i dag. Derfor har skolen en koordinator, der understøtter arbejdet med at styrke trivslen blandt eleverne på Aurehøj Gymnasium. Formålet er at fremme en kultur, der mindsker de negative følgevirkninger som f.eks. en udpræget præstationskultur, sociale medier og en uhensigtsmæssig alkohol- og evt. rusmiddelkultur kan have for eleverne. Koordinatoren arbejder således for at undgå mistrivsel og bistår endvidere i arbejdet med at tydeliggøre skolens studie- og ordensregler.

Koordinatorens arbejde understøtter den del af Aurehøj Gymnasiums målsætning, der handler om, at den enkelte elev både får indfriet sine akademiske potentialer og oplever en høj grad af trivsel og kvalitetsfyldt socialt samvær, der beriger elevens gymnasietid. Da mistrivsel i en række tilfælde er forårsaget af uhensigtsmæssig adfærd på og brug af de sociale medier, herunder ved snyd, er også Aurehøjs indsatsområde ”digital dannelse” i fokus i koordinatorens arbejde.

Ungdomskoordinator på Aurehøj er Mai Møller Nielsen. E-mail: mn@aurehoej.dk