Velkommen til nye 1.g. elever

Kære kommende 1.g elev på Aurehøj Gymnasium

Skolen glæder sig til at byde alle jer nye 1.g elever velkommen onsdag den 15. august 2018 kl. 09.45.

Dit nye skoleår begynder med tre herlige intro-dage spækket med sjove oplevelser, som et intro-udvalg bestående af 2.g og 3.g elever har tilrettelagt. Nedenfor ser du programmet for de tre introdage. Læg mærke til, at torsdag er udklædningsdag, hvor du er sat på et hold med et bestemt udklædningstema. Du kan se, hvilket hold du er på ved at åbne dokumentet Holdinddeling. Holdets nummer står i kolonnen yderst til venstre.

Aktiviteterne om torsdagen kan indeholde mere eller mindre vand, så medtag eventuelt lidt skiftetøj.

PROGRAM FOR 1.g’erne 15. – 17. august 2018 

Onsdag
09:45 – 10:00 Ankomst
10:00 – 10:15 Velkomst i salen
10:15 – 11:00 Lanciers
11:00 – 12:00 Navnelege + info fra introeleverne i gf-klasserne.
12:00 – 12:30 Frokost
12:30 – 13:00 Teamlærerne i gf-klasserne, projekt netværk
13:00 – 15:15 Introkor

Torsdag – UDKLÆDNINGSDAG
08:10 – 9:45 Kor i salen

Program A (HOLD 1 – 8): 

10:00 – 10:15 Rundvisning + holdsang
10:15 – 12:15 Kreative aktiviteter
12:15 – 12:45 Frokost
12:45 – 14:45 Rute med poster (8 i alt)

Program B (HOLD 9 – 16):

10:00 – 12:00 Rute med poster (8 i alt)
12:00 – 12:15 Rundvisning + holdsang
12:15 – 12:45 Frokost
12:45 – 14:45 Kreative aktiviteter
14:45 Afslutning i Salen

Fredag
08:10 – 09:00 Teamlærerne og introeleverne i klasserne: Morgenmad
09:00 – 09:45 Lanciers i skolegården
09:45 – 11:30 Kor
11:30 – 12:30 Aktivitet + frokost
12:30 – 14:00 Kor
14:00 Afslutning i Salen

Med venlig hilsen
Introudvalget på Aurehøj