Venteliste til Aurehøj

Vil du på ventelisten for elever, der ønsker at gå på Aurehøj Gymnasium i skoleåret 2020/21 enten i 1g, 2g eller 3g, skal du sende en mail til venteliste@aurehoej.dk

Ønskede oplysninger:

Dit navn og adresse og mobil nr.

Årgang 1g, 2g. eller 3g

Hvor går du i gymnasiet nu?

Søger du musikprofilen?

I fald der opstår en ledig plads vil du blive kontaktet.

Sådan behandles dine oplysninger i forhold til GDPR