Videnskabsklubben

 

Her på skolen har 7 elever undervist 4. klasses elever fra Gentofte Skole i syv uger, én gang ugentligt i primatologi. Derudover har vi haft 8 elever på hhv. Dyssegårds-, Bakkegårds- og Skovgårdsskolen.