Vælg side

Politikker på Aurehøj

Whistleblowerordning

Aurehøj Gymnasiums whistleblowerpolitik

Aurehøj Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejdere, der arbejder på skolen.

Aurehøj Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold. 

Personalepolitik

Aurehøj Gymnasiums personalepolitik fastlægger rammerne for det daglige arbejde på skolen for alle ansatte. Personalepolitikken skal endvidere understøtte og fremme skolens værdigrundlag, herunder bidrage til at fastholde og videreudvikle Aurehøj Gymnasium som et alment gymnasium med en musisk profil.

Læs Aurehøjs personalepolitik her. 

IT-politik

Aurehøj Gymnasium har også en IT-politik, der udstikker retningslinjerne for digital kommunikation, brug af skolens internet, mailsystemer og intranettet Lectio. Læs IT-politikken her: IT-sikkerhedspolitik oktober 2021.

IT-leverandører, der henter personoplysninger om elever via integration til UNI-login skal slette alle oplysninger om afgåede elever løbende.

Ved prøver og eksamener på Aurehøj Gymnasium benyttes programmet ExamCookie. Læs mere om programmet her.

Husregler for digital undervisning

Aurehøjs IT-udvalg har forfattet nogle ‘Husregler’ for anvendelse af digitale læringsmidler på skolen. De handler om “hvad man må?” i det digitale klasserum. Læs husreglerne her.

Alkoholpolitik

Aurehøj har en politik for indtagelse af alkohol på skolen samt ved skolens arrangementer. Læs alkohol-politikken her.