Vælg side

Besøg Aurehøj

ORIENTERINGSAFTEN næste  JANUAR 2022

I januar 2022 holder vi orienteringsaften på Aurehøj Gymnasium fysisk, men også suppleret virtuelt

En fysisk orienteringsaften er en kommende ansøgeres mulighed for at opleve skolen på en aften, hvor skolen er fyldt med liv. Der vil selvfølgelig være masser af musik, elever der præsenterer udvalg og fortæller om det daglig liv på skolen, og så mulighed for at tale med lærere og ledelse.

Den fysiske orienteringsaften suppleres af en virtuel del med en lang række lyd- og videooptagelser af musik, der vil vise eksempler på musikgymnasiet Aurehøj, men også andre videoer, der viser skolemiljøet. Der vil på denne måde være rig mulighed for at få et indblik i Aurehøj, høre om skolens værdier, faglighed og fællesskaber og stille spørgsmål til elever, lærere og studievejledere over chat. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, og hold dig opdateret om arrangementet her på hjemmesiden.

OBS! HAR DU SPØRGSMÅL OM OPTAG PÅ AUREHØJ, F.EKS. OM MUSIKPROFILEN, SÅ KAN DU KONTAKTE AUREHØJS ADMINISTRATION PÅ TELEFON: 3965 4545 I TIDSRUMMET 8.30-15. I KAN OGSÅ SKRIVE EN MAIL TIL: lhs@aurehoej.dk 

OBS! Pga. COVID-19 er der i øjeblikket desværre ikke mulighed for at blive besøgselev på skolen

Besøgselev på Aurehøj

Kunne du tænke dig at følge en helt almindelig skoledag på Aurehøj? Så kan du komme på en besøgsdag. På besøgsdagen får du et skema, hvor du følger forskellige klasser og studieretninger.

PROGRAM FOR BESØGSDAGEN:
9.00 møder du i lokale 13 på 1. sal til orientering om skolen
9.30 bliver du hentet af 1. g elever og fulgt rundt på skolen og til dit første undervisningsmodul
10.00 Undervisning
11.30 Spisefrikvarter, medbring mad og drikke eller køb i Majas kantine
12.00 Undervisning
13.30 afsluttes dagen i Grønnegården, hvor du får mulighed for at spørge om gymnasiet og studieretninger

Under hele dit besøg bliver du fulgt af eleverne fra 1.g og 2.g.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aurehøj Gymnasium.

ALMINDELIG OPTAGELSE

Ansøgningsfristen for optagelse til gymnasiet er d. 1. marts 2021. Du søger gennem optagelse.dk, og hvis du søger Aurehøj Gymnasium, skal du oplyse, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du ønsker.

Søger du Aurehøj Gymnasium som førsteprioritet, vil du modtage en kvittering for vores modtagelse af din ansøgning medio marts. Ultimo april får du besked fra os, hvis vi har reserveret en plads til dig. Reservationen er gældende indtil d. 1. september.

I den mellemliggende periode kan du kvalificere dig til optagelse enten via uddannelsesparathed og karakterer eller ved at gå til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

 

MUSIKPROFIL OPTAGELSE

Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil, kan ansøgere med relevante musikkompetencer blive optaget på gymnasiet, selvom de bor længere fra skolen end afstandskriteriet tilskriver. Disse kompetencer skal dokumenteres ved udtalelser skrevet af fx musikskolelærere, og dokumenterne vedhæftes ansøgningen. Bilag modtaget efter ansøgningsfristen kan desværre ikke medtages i vurdering af kvalifikationer til en plads på musikprofilen. Ligeledes er det ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle relevante bilag er afleveret rettidigt – det ville være ærgerligt at glemme noget. 

Du må også gerne skrive i ansøgningen, hvilke af Aurehøjs musikensembler mv., du kunne tænke dig at indgå i. Hvis du ikke bliver optaget på musikprofilen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra afstandskriteriet.

Aurehøj Gymnasium indstiller til Fordelingsudvalget, hvilke musikelever, der vurderes kvalificerede til optagelse på profilen, og derefter fordeles alle andre ansøgere efter afstandskriteriet. Ansøgere, der optages via musikprofilen, kan vælge frit imellem alle studieretninger efter grundforløbet, men de er forpligtet til at have musik som kunstnerisk fag i 1g.

 

Vores
studieretningsudbud

Naturvidenskabelige studieretninger:
1. Matematik A, Fysik A, Kemi B
2. Matematik A, Kemi A, Fysik B
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
4. Biologi A, Kemi B

Læs mere om Naturvidenskab på Aurehøj

Samfundsfaglige studieretninger:
5. Samfundsfag A, Engelsk A
6. Samfundsfag A, Matematik A

Læs mere om Samfundsfag på Aurehøj

Sproglige studieretninger:
7. Engelsk A, Fransk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
8. Engelsk A, Tysk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
9. Engelsk A, Italiensk A Begyndersprog, Latin C

Læs mere om Sprog på Aurehøj

Musiske studieretninger:
10. Musik A, Engelsk A
11. Musik A, Matematik A

Læs mere om Musik på Aurehøj

På uddannelsesguiden kan du få et indblik i, hvilke videregående uddannelser ovennævnte studieretninger giver adgang til. Læs om adgangskortet

Kære kommende elev

Har du søgt og blevet optaget på Aurehøj, glæder vi os til at byde dig velkommen. I den første tid sker der rigtig mange ting på skolen. Skolestarten begynder med nogle planlagte intro-dage fyldt med sjove events som er med til at du lærer skolen og en masse nye klassekammerater at kende. Efter intro-dagene er der en kanotur, fotografering og en masse andre sociale tiltag – glæd dig:-)

 

Intro-dage

De første dage har et introudvalg bestående af 2g og 3g elever tilrettelagt et særligt intro-program for jer.
Se programmet for introdagene her

Her kan vi allerede løfte sløret for at I kommer igennem et sjovt program spækket med særlige Aurehøjaktiviteter, der alt sammen er med til at I lære skolen og hinanden bedre at kende.

Som afslutning på introdagene er der ikke tradition for, at Aurehøjs elever slutter med en fest i Dyrhaven. De sidste år har traditionen været, at mødes klassevis.

Oversigt over udgifter i gymnasietiden

Materialeafgift

1.g. (opkræves i august sammen med betaling af introturen

 

340,-kr.

Obligatoriske rejser

Introtur i 1.g. betales i august i 1.g.
Studietur i 3.g betales i foråret i 2.g.

 

250,- kr.
5.000,- kr.

Obligatoriske udgifter i alt pr. elev 5.550,- kr.

Andre rejser

Musikrejse for elever i Aurehøj Classic og Aurehøj Phil, anslået:
Udveksling for fransk, tysk og italiensk (valgfrit), anslået

 

3.500,- kr.
3.000,- kr.