Vælg side

Kommende elev

Aurehøj orienteringsaften 17. januar 2024

oplev aurehøj – bliv klog på stx – hør om vores musikprofil og alm. optag

Onsdag den 17. januar kl. 19:30 slår Aurehøj Gymnasium dørene op for alle i 9. og 10. klasse, der har interesse for skolens STX-uddannelse. 

Oplev en aften, hvor skolen er fyldt med liv. En aften, hvor der er plads til at stille spørgsmål til de forskellige fag og studieretninger, hvor du kan møde lærere og elever og ikke mindst vores mange elevudvalg. Bliv klogere på uddannelsen og hvordan man kan blive optaget på vores musikprofil.

Vores orkestre, bands og kor står for aftenens underholdning sammen med kemi- og fysikshows, faglige oplæg og meget, meget mere.  Se hele programmet her

Aurehøj efterskolelørdag 20. januar 2024

Oplev aurehøj på en lørdag – særligt for elever på efterskoler

Er du elev på en efterskole og har du ikke mulighed for at deltage ved vores Orienteringsaften, så fortvivl ej. Lørdag den 20. januar slår Aurehøj Gymnasium dørene op for efterskoleelever, der har interesse for skolens STX-uddannelse – særligt med fokus på vores musikprofil. 

På Efterskolelørdagen får du indblik i skolens omfattende musikliv – både det i skoletiden og det frivillige efter skole. Tag gerne dit eget instrument med og prøv at spille sammen med vores klassiske eller rytmiske ensembler.

Det vil selvfølgelig også være muligt at få mere at vide om de forskellige fag og studieretninger. Du kan møde lærere og elever og blive klogere på uddannelsen og hvad det kræver at blive optaget på vores musikprofil. Forældre er meget velkomne til arrangementet!

Skolen har åbent fra kl. 11 – 13 denne dag. Se hele programmet her

Besøgselev på Aurehøj

Kunne du tænke dig at følge en helt almindelig skoledag på Aurehøj? Så kan du komme på en besøgsdag. På besøgsdagen får du et skema, hvor du følger forskellige klasser og studieretninger. Du har mulighed for at blive besøgselev i ugerne 49, 50, 2, 3, 4 og 5.

PROGRAM FOR BESØGSDAGEN:
9.00 møder du i lokale 13 på 1. sal til orientering om skolen
9.30 bliver du hentet af 1.g-elever og fulgt rundt på skolen og til dit første undervisningsmodul
10.00 Undervisning
11.30 Spisefrikvarter, medbring mad og drikke eller køb i Majas Kantine
12.00 Undervisning
13.30 Afsluttes dagen i Lokale 13, hvor du får mulighed for at spørge om gymnasiet og studieretninger

Under hele dit besøg bliver du fulgt af eleverne fra 1.g og 2.g.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte.

ALMINDELIG OPTAGELSE

Halvdelen af vores elever optages på almindeligt optag. Ansøgningsfristen for optagelse til gymnasiet er d. 1. marts 2024. Du søger gennem optagelse.dk, og hvis du søger Aurehøj Gymnasium, skal du oplyse, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du ønsker.

Søger du Aurehøj Gymnasium som førsteprioritet, vil du modtage en kvittering for vores modtagelse af din ansøgning primo marts. 8. maj får du besked fra os, hvis vi har reserveret en plads til dig. Reservationen er gældende indtil d. 1. september.

I den mellemliggende periode kan du kvalificere dig til optagelse enten via uddannelsesparathed og karakterer eller ved at gå til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

Hvis skolen har flere ansøgere, end der er plads til, er det de elever der har den korteste transporttid fra folkeregisteradresse til skolens adresse, der optages først. 
Transporttiden udregnes af Børne- og Undervisningsministeriet .

Transporttiden defineres som:
• Rejsetid fra ansøgerens bopæl til
institutionens adresse med enten offentlig
transport eller cykel i hele minutter
• Beregnes som en samlet rejsetid fra
ansøgeren forlader sin adresse til
ansøgeren er nået frem til institutionens
adresse, inklusiv ventetid(er) undervejs
• Den korteste transporttid af de to
transportformer lægges til grund for
opgørelsen af den maksimale transporttid
og ved elevfordelingen.

MUSIKPROFIL OPTAGELSE

Aurehøj Gymnasium har fortsat en særlig musikprofil. Ansøgningsfristen er også her d. 1. marts 2024. Her kan ansøgere med relevante dokumenterede musikkompetencer blive optaget på gymnasiet og få forrang uafhængigt af gældende regler om transporttid fra hjemmet. Disse kompetencer skal dokumenteres ved udtalelser skrevet af fx musikskolelærere, og dokumenterne vedhæftes ansøgningen. Bilag modtaget efter ansøgningsfristen kan desværre ikke medtages i vurdering af kvalifikationer til en plads på musikprofilen. Ligeledes er det ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle relevante bilag er afleveret rettidigt. For at gøre ansøgningen mere ensartet opfordrer Aurehøj kraftigt til at benytte vores ansøgningsskema, der kan downloades nedenfor. Alle bilag uploades på optagelse.dk. Husk anføre på optagelse.dk, at du søger ‘forrang/profil’.

Du må gerne skrive i ansøgningen, hvilke af Aurehøjs musikensembler mv., du kunne tænke dig at indgå i. Hvis du ikke bliver optaget på musikprofilen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra de gældende regler på området for almindelig optagelse og hermed transporttid fra hjemmet til skolen.

Aurehøj Gymnasium indstiller til Region Hovedstaden, hvilke musikelever, der vurderes kvalificerede til optagelse på profilen, og derefter fordeles alle andre ansøgere efter almindeligt optag. Ansøgere, der optages via musikprofilen, kan vælge frit imellem alle studieretninger efter grundforløbet, men de er forpligtet til at have musik som kunstnerisk fag i 1g. Ansøgere får besked om reservation af en plads d. 8. maj.

Vores
studieretningsudbud

Naturvidenskabelige studieretninger:
1. Matematik A, Fysik A, Kemi B

2. Matematik A, Kemi A, Fysik B

3. Matematik A, Fysik B, Kemi B “Naturflex”

4. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

5. Biologi A, Kemi B

Læs mere om Naturvidenskab på Aurehøj

Samfundsfaglige studieretninger:
6. Samfundsfag A, Engelsk A

7. Samfundsfag A, Matematik A

Læs mere om Samfundsfag på Aurehøj

Sproglige studieretninger:
8. Engelsk A, Italiensk A (begyndersprog), Latin C

Se også de to studieretninger med musik og fortsættersprog

Læs mere om Sprog på Aurehøj

Musiske studieretninger:
9. Musik A, Engelsk A

10. Musik A, Matematik A

11. Musik A, Tysk A

12. Musik A, Fransk A

Læs mere om Musik på Aurehøj

På uddannelsesguidens “adgangskort” kan du få et indblik i, hvilke videregående uddannelser ovennævnte studieretninger giver adgang til.

Læs om adgangskortet

Kære kommende elev

Har du søgt og blevet optaget på Aurehøj, glæder vi os til at byde dig velkommen. I den første tid sker der rigtig mange ting på skolen. Skolestarten begynder med nogle planlagte intro-dage fyldt med sjove events som er med til at du lærer skolen og en masse nye klassekammerater at kende. Efter intro-dagene er der fotografering og en masse andre sociale tiltag – glæd dig!

 

Intro-dage

De første dage har et introudvalg bestående af 2g og 3g elever tilrettelagt et særligt intro-program for jer.
Se eksempel på et program for introdagene her

Her kan vi allerede løfte sløret for at I kommer igennem et sjovt program spækket med særlige Aurehøjaktiviteter, der alt sammen er med til at I lære skolen og hinanden bedre at kende.

Som afslutning på introdagene er der ikke tradition for, at Aurehøjs elever slutter med en fest i Dyrehaven. De sidste år har traditionen været, at mødes klassevis.

behandling af personoplysninger

Når du ansøger om at blive optaget som elev på Aurehøj Gymnasium følger vi databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov. Du kan læse om hvordan vi behandler dine personoplysninger som led i optagelsesprocessen her.

Oversigt over udgifter i gymnasietiden

Materialeafgift

1.g. (opkræves i august sammen med betaling af introturen)

 

350,-kr.

Obligatoriske rejser

Introtur i 1.g betales i august i 1.g.
Studietur i 3.g betales i foråret i 2.g.

 

300,- kr.
6.000,- kr.

Obligatoriske udgifter i alt pr. elev 6.650,- kr.

Andre rejser

Musikrejse for elever i Aurehøj Classic og Aurehøj Phil, anslået:
Udveksling for fransk, tysk og italiensk (valgfrit), anslået

 

3.500,- kr.
3.000,- kr.