Vælg side

Besøg Aurehøj

ORIENTERINGSAFTEN d. 11  JANUAR 2023 kl. 19.30

Orienteringsaftenen er en aften, hvor Aurehøj præsenterer sig for mulige kommende ansøgere. Alle ansatte og en stor del af eleverne tager imod, og det bliver således mulighed for at se skolens faciliteter og høre nærmere om studieretninger og fag, der tilbydes på Aurehøj.

Først og fremmest er orienteringsaftenen dog den aften, skolens kor og orkestre viser sig frem, og hvor Aurehøjs mange elevbårne udvalg tager imod med åbne arme, således at man kan danne sig et indtryk af, hvordan profilgymnasiet og den sociale hverdag er. Kom og tal med elever og lærere, og stil alle de spørgsmål, I finder på!

Igennem perioden januar og februar vil der også her på hjemmesiden, men i særdeleshed også på skolens Instagram-, Facebook-,  TikTok– og YouTube-profil være mulighed for at opleve skolen gennem en række videoklip med interviews med elever, lærere og ledere, hvor der fortælles om undervisningen, udvalgene og den frivillige musik. Der vil selvfølgelig også være videoklip med musikoptagelser og videoer, der viser det musiske miljø på skolen.  

Der vil på denne måde være mulighed for at få et indblik i Aurehøj, høre om skolens værdier, faglighed og fællesskaber og stille spørgsmål til elever, lærere og studievejledere over Instagram-chat. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, og hold dig opdateret om arrangementet her på hjemmesiden.

OBS! HAR DU SPØRGSMÅL OM OPTAG PÅ AUREHØJ, F.EKS. OM MUSIKPROFILEN, SÅ KAN DU KONTAKTE AUREHØJS ADMINISTRATION PÅ TELEFON: 3965 4545 I TIDSRUMMET 8.30-15. I KAN OGSÅ SKRIVE EN MAIL TIL: lhs@aurehoej.dk 

Besøgselev på Aurehøj

Kunne du tænke dig at følge en helt almindelig skoledag på Aurehøj? Så kan du komme på en besøgsdag. På besøgsdagen får du et skema, hvor du følger forskellige klasser og studieretninger.

PROGRAM FOR BESØGSDAGEN:
9.00 møder du i lokale 13 på 1. sal til orientering om skolen
9.30 bliver du hentet af 1.g-elever og fulgt rundt på skolen og til dit første undervisningsmodul
10.00 Undervisning
11.30 Spisefrikvarter, medbring mad og drikke eller køb i Majas Kantine
12.00 Undervisning
13.30 Afsluttes dagen i Lokale 13, hvor du får mulighed for at spørge om gymnasiet og studieretninger

Under hele dit besøg bliver du fulgt af eleverne fra 1.g og 2.g.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte.

ALMINDELIG OPTAGELSE

Ansøgningsfristen for optagelse til gymnasiet er d. 1. marts 2023. Du søger gennem optagelse.dk, og hvis du søger Aurehøj Gymnasium, skal du oplyse, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du ønsker.

Søger du Aurehøj Gymnasium som førsteprioritet, vil du modtage en kvittering for vores modtagelse af din ansøgning medio marts. Ultimo april får du besked fra os, hvis vi har reserveret en plads til dig. Reservationen er gældende indtil d. 1. september.

I den mellemliggende periode kan du kvalificere dig til optagelse enten via uddannelsesparathed og karakterer eller ved at gå til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

 

MUSIKPROFIL OPTAGELSE

Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil. Her kan ansøgere med relevante musikkompetencer blive optaget på gymnasiet, selvom de bor længere fra skolen end afstandskriteriet tilskriver. Disse kompetencer skal dokumenteres ved udtalelser skrevet af fx musikskolelærere, og dokumenterne vedhæftes ansøgningen. Bilag modtaget efter ansøgningsfristen kan desværre ikke medtages i vurdering af kvalifikationer til en plads på musikprofilen. Ligeledes er det ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle relevante bilag er afleveret rettidigt – det ville være ærgerligt at glemme noget. For at gøre ansøgningen mere ensartet opfordrer Aurehøj kraftigt til at benytte vores ansøgningsskema, der kan downloades nedenfor. 

Du må også gerne skrive i ansøgningen, hvilke af Aurehøjs musikensembler mv., du kunne tænke dig at indgå i. Hvis du ikke bliver optaget på musikprofilen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra afstandskriteriet.

Aurehøj Gymnasium indstiller til Fordelingsudvalget, hvilke musikelever, der vurderes kvalificerede til optagelse på profilen, og derefter fordeles alle andre ansøgere efter afstandskriteriet. Ansøgere, der optages via musikprofilen, kan vælge frit imellem alle studieretninger efter grundforløbet, men de er forpligtet til at have musik som kunstnerisk fag i 1g.

 

Vores
studieretningsudbud

Naturvidenskabelige studieretninger:
1. Matematik A, Fysik A, Kemi B
2. Matematik A, Kemi A, Fysik B
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
4. Biologi A, Kemi B

Læs mere om Naturvidenskab på Aurehøj

Samfundsfaglige studieretninger:
5. Samfundsfag A, Engelsk A
6. Samfundsfag A, Matematik A

Læs mere om Samfundsfag på Aurehøj

Sproglige studieretninger:
7. Engelsk A, Fransk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
8. Engelsk A, Tysk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
9. Engelsk A, Italiensk A Begyndersprog, Latin C

Læs mere om Sprog på Aurehøj

Musiske studieretninger:
10. Musik A, Engelsk A
11. Musik A, Matematik A

Læs mere om Musik på Aurehøj

På uddannelsesguiden kan du få et indblik i, hvilke videregående uddannelser ovennævnte studieretninger giver adgang til.

Læs om adgangskortet

Kære kommende elev

Har du søgt og blevet optaget på Aurehøj, glæder vi os til at byde dig velkommen. I den første tid sker der rigtig mange ting på skolen. Skolestarten begynder med nogle planlagte intro-dage fyldt med sjove events som er med til at du lærer skolen og en masse nye klassekammerater at kende. Efter intro-dagene er der en kanotur, fotografering og en masse andre sociale tiltag – glæd dig:-)

 

Intro-dage

De første dage har et introudvalg bestående af 2g og 3g elever tilrettelagt et særligt intro-program for jer.
Se programmet for introdagene her

Her kan vi allerede løfte sløret for at I kommer igennem et sjovt program spækket med særlige Aurehøjaktiviteter, der alt sammen er med til at I lære skolen og hinanden bedre at kende.

Som afslutning på introdagene er der ikke tradition for, at Aurehøjs elever slutter med en fest i Dyrhaven. De sidste år har traditionen været, at mødes klassevis.

Oversigt over udgifter i gymnasietiden

Materialeafgift

1.g. (opkræves i august sammen med betaling af introturen

 

340,-kr.

Obligatoriske rejser

Introtur i 1.g. betales i august i 1.g.
Studietur i 3.g betales i foråret i 2.g.

 

250,- kr.
5.000,- kr.

Obligatoriske udgifter i alt pr. elev 5.550,- kr.

Andre rejser

Musikrejse for elever i Aurehøj Classic og Aurehøj Phil, anslået:
Udveksling for fransk, tysk og italiensk (valgfrit), anslået

 

3.500,- kr.
3.000,- kr.