Besøg Aurehøj

ORIENTERINGSAFTEN 13. JANUAR 2021

Onsdag den 13. januar holder vi orienteringsaften på Aurehøj Gymnasium enten “live” eller virtuelt. 

På grund af CoVID-19 er det endnu uvist, om vi får mulighed for at invitere unge og deres forældre på skolen, som vi plejer, eller om vi må holde begivenheden virtuelt som streaming. Uanset hvilken en af mulighederne det bliver, vil der være rig mulighed for at få et indblik i Aurehøj, høre om skolens værdier, faglighed og fællesskaber og stille spørgsmål til elever, lærere og studievejledere. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, og hold dig opdateret om arrangementet her på hjemmesiden.

Besøgselev på Aurehøj

Kunne du tænke dig at følge en helt almindelig skoledag på Aurehøj? Så kan du komme på en besøgsdag. På besøgsdagen får du et skema, hvor du følger forskellige klasser og studieretninger.

PROGRAM FOR BESØGSDAGEN:
9.00 møder du i lokale 13 på 1. sal til orientering om skolen
9.30 bliver du hentet af 1. g elever og fulgt rundt på skolen og til dit første undervisningsmodul
10.00 Undervisning
11.30 Spisefrikvarter, medbring mad og drikke eller køb i Majas kantine
12.00 Undervisning
13.30 afsluttes dagen i Grønnegården, hvor du får mulighed for at spørge om gymnasiet og studieretninger

Under hele dit besøg bliver du fulgt af eleverne fra 1.g og 2.g.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aurehøj Gymnasium.

Vi arbejder på en plan for, hvordan vi kan afholde vores besøgsdage i starten januar 2021 samtidig med, at vi tager højde for Covid-19. Hold dig derfor opdateret her på hjemmesiden, hvor der i fald vil blive mulighed for at bestille en besøgsdag.

ALMINDELIG OPTAGELSE

Ansøgningsfristen for optagelse til gymnasiet er d. 1. marts 2020. Du søger gennem optagelse.dk, og hvis du søger Aurehøj Gymnasium, skal du oplyse, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du ønsker. 

 Søger du Aurehøj Gymnasium som førsteprioritet, vil du modtage en kvittering for vores modtagelse af din ansøgning d.18. marts. Den 30. april får du besked fra os, hvis vi har reserveret en plads til dig. Reservationen er gældende indtil d. 1. september.

I den mellemliggende periode kan du kvalificere dig til optagelse enten via uddannelsesparathed og karakterer eller ved at gå til optagelsesprøve og samtale på gymnasiet.

 

MUSIKPROFIL OPTAGELSE

 Aurehøj Gymnasium har en særlig musikprofil, kan ansøgere med relevante musikkompetencer blive optaget på gymnasiet, selvom de bor længere fra skolen end afstandskriteriet tilskriver. Disse kompetencer skal dokumenteres ved udtalelser skrevet af fx musikskolelærere, og dokumenterne vedhæftes ansøgningen. Du må også gerne skrive i ansøgningen, hvilke af Aurehøjs musikensembler mv., du kunne tænke dig at indgå i. Hvis du ikke bliver optaget på musikprofilen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra afstandskriteriet.

Aurehøj Gymnasium indstiller til Fordelingsudvalget, hvilke musikelever, der vurderes kvalificerede til optagelse på profilen, og derefter fordeles alle andre ansøgere efter afstandskriteriet. Ansøgere, der optages via musikprofilen, kan vælge frit imellem alle studieretninger efter grundforløbet, men de er forpligtet til at have musik som kunstnerisk fag i 1g.

 

Vores
studieretningsudbud

Naturvidenskabelige studieretninger:
1. Matematik A, Fysik A, Kemi B
2. Matematik A, Kemi A, Fysik B
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
4. Biologi A, Kemi B

mere om Naturvidenskab

Samfundsfaglige studieretninger:
5. Samfundsfag A, Engelsk A
6. Samfundsfag A, Matematik A

mere om Samfundsfag

Sproglige studieretninger:
7. Engelsk A, Fransk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
8. Engelsk A, Tysk Fortsættersprog A, Samfundsfag B
9. Engelsk A, Italiensk A Begyndersprog, Latin C

mere om Sprog

Musiske studieretninger:
10. Musik A, Engelsk A
11. Musik A, Matematik A

mere om Musik

På uddannelsesguiden kan du få et indblik i, hvilke videregående uddannelser ovennævnte studieretninger giver adgang til. Læs om adgangskortet

Kære kommende elev

Har du søgt og blevet optaget på Aurehøj, glæder vi os til at byde dig velkommen. I den første tid sker der rigtig mange ting på skolen. Skolestarten begynder med nogle planlagte intro-dage fyldt med sjove events som er med til at du lærer skolen og en masse nye klassekammerater at kende. Efter intro-dagene er der en kanotur, fotografering og en masse andre sociale tiltag – glæd dig:-)

 

Intro-dage

De første dage har et introudvalg bestående af 2g og 3g elever tilrettelagt et særligt intro-program for jer.
Se programmet for introdagene her

Her kan vi allerede løfte sløret for at I kommer igennem et sjovt program spækket med særlige Aurehøjaktiviteter, der alt sammen er med til at I lære skolen og hinanden bedre at kende.

Som afslutning på introdagene er der ikke tradition for, at Aurehøjs elever slutter med en fest i Dyrhaven. De sidste år har traditionen været, at mødes klassevis.

Oversigt over udgifter i gymnasietiden

Materialeafgift

1.g. (opkræves i august sammen med betaling af introturen

 

340,-kr.

Obligatoriske rejser

Introtur i 1.g. betales i august i 1.g.
Studietur i 3.g betales i foråret i 2.g.

 

250,- kr.
5.000,- kr.

Obligatoriske udgifter i alt pr. elev 5.550,- kr.

Andre rejser

Musikrejse for elever i Aurehøj Classic og Aurehøj Phil, anslået:
Udveksling for fransk, tysk og italiensk (valgfrit), anslået

 

3.500,- kr.
3.000,- kr.