Vælg side

Kategori: Grøn skole

Projekt


Grøn skole

AUREHØJ SOM GRØN SKOLE

Aurehøj er en del af gymnasiernes klimaalliance, som arbejder for klima og bæredygtighed i gymnasierne. Ikke kun i forhold til bygningsdrift, men også som et læringselement. Vi arbejder for både den bæredygtige elev og den bæredygtige skole lige så vel som bæredygtighed i undervisningen og rundt om undervisningen. 

Den bæredygtige skole:
Aurehøj arbejder vedvarende med at tænke klima og bæredygtighed ind i hverdagen for skolen. Vi arbejder for affaldssortering herunder opsamling af:
- Madaffald
- Papiropsamling
- Restaffald

Der er lavet en energiaftale med Ørsted der sikrer, at al energi på Aurehøj er grøn energi. Ligeledes arbejder vi for energibesparende tiltag og har dermed udskiftet vinduer mod Skolevej, således at der i en lang række undervisningslokaler kan spares på varmen i vintermånederne.

Skolen har et Klima- og miljøudvalg som består af rektor, pedel, lærere og elever. Formålet med udvalget er både at se på bæredygtig drift af skolen, men også at sikre viden og læring omkring klima og bæredygtighed.

Planer for det kommende år er at etablere en bi-venlig have og en frugthave på udearealerne på Aurehøj for at være med til at arbejde for en øget biodiversitet, men også for at skabe et elevfokus og en viden om biodiversitet i vores område.

Derudover planlægger vi at etablere et udendørs klasseværelse med fokus på grøn læring. Der er allerede etableret et indendørs grønt klasseværelse, hvor der er grønne planter i lokalet, som skal være med til at skabe et bedre indeklima.

det seneste i projektet

det seneste i
projektet

Indlæser