Vælg side

Kategori: Grøn skole

Projekt


Grøn skole

AUREHØJ SOM GRØN SKOLE

Aurehøj er en del af gymnasiernes klimaalliance, som arbejder for klima og bæredygtighed i gymnasierne. Ikke kun i forhold til bygningsdrift, men også som et læringselement. Vi arbejder for både den bæredygtige elev og den bæredygtige skole lige så vel som bæredygtighed i undervisningen og rundt om undervisningen. 

Den bæredygtige skole:
Skolen har et Klima- og miljøudvalg som består af rektor, pedel, lærere og elever. Formålet med udvalget er både at se på bæredygtig drift af skolen, men også at sikre viden og læring omkring klima og bæredygtighed.

Der er lavet en energiaftale med Ørsted der sikrer, at al energi på Aurehøj er grøn energi. Ligeledes arbejder vi for energibesparende tiltag og har dermed udskiftet vinduer mod Skolevej, således at der i en lang række undervisningslokaler kan spares på varmen i vintermånederne.

På skolens udearealer er der arbejdet med fokus på biodiversitet. Eleverne har været med til at udvælge bi-venlige planter, og de har lavet insekthoteller, som hænger rundt på skolens område. Dertil kommer at der er tænkt i beplantning med frugttræer og buske til glæde for såvel elever og dyr.

Derudover har skolen oprettet et udendørs klasseværelse med støtte fra LB Fonden. Projektet var en kombination af kunstprojekt og et bæredygtigt projekt, som involverede eleverne i at lave stole ud af træstammer og at dekorere dem. Udelokalet bruges både af sciencefagene, når der er behov for at gå udenfor (der er oprettet håndvask og indkøbt solceller/paneler), men ligeledes har mange fag gjort brug af udelokalet til almindelig undervisning og endeligt et det et ekstra pauserum for eleverne.

I forbindelse med skolens studierejser i 3.g, der er et led i undervisningen i de deltagende fag, har vi vedtaget nye principper for, at vi som udgangspunkt rejser i hhv. bus og tog på studietur med mindre rejsemålene er Færøerne, Island eller Irland, hvor man kan søge dispensation til fly af pædagogiske årsager. På Aurehøj rejser vi ikke til nogen oversøiske destinationer. 

 

I efteråret 2022 påbegyndtes et nyt projekt, hvor Aurehøj sammen med Alsund og Middelfart gymnasier har modtaget midler fra Villumfonden til at udarbejde forløb i fagene dansk, samfundsfag, naturgeografi, biologi og fysik. Forløbene udarbejdes således, at de følger en anbefalet progressionsplan og deles på Klimaalliancens hjemmeside efter afprøvning på de respektive skoler.

Aurehøj har været aktiv deltager i det årlige Klimafolkemøde i starten af september. I 2021 var vi stadig meget påvirkede af Corona-restriktioner, så her deltog vi med streaming af en række forskellige oplæg. I 2022 fik vi til gengæld aktiveret hele skolen med omkring 22 forskellige workshops om formiddagen og oplæg til årgangene om eftermiddagen. Emnerne strakte sig fra repair café, biodiversitet ved Gentofte sø, Hav-have i Skovshoved, klimakor til oplæg om cirkulær økonomi, og bæredygtigt landbrug. I 2023 har vi fortsat den store involvering i 'Klimahandledag 2023' i samarbejde med Dansk Gymnasier, hvor vi på Aurehøj havde over 30 forskellige klima-workshops.

 

det seneste i projektet

det seneste i
projektet

Indlæser