Vælg side

Kategori: Samtidskunst på Aurehøj

Projekt


Samtidskunst på Aurehøj

Aurehøjs kunststrategi

Aurehøj er et musikgymnasium, som dermed også peger på at kunst og kreativitet er i højsædet. Vi ønsker at signalere at kunsten er en naturlig del af hverdagen, som vi afslappet kan forholde os til; det være sig musik, drama og billedkunst.

Kunst repræsenterer virkeligheden/ -er og vi har brug for at kende og orientere os i den samtid, vi lever i. Vi skal som skole vende os såvel ud mod det lokale, som det globale, så vi er i stand til at se det kendte – og det ukendte på en favnende, men også kritisk måde. Kunsten kan være et udsyn til verden og til måder at anskue verden på. Vi ønsker at præsentere et mangefacetteret kunstsyn, således at vi inddrager forskellige værktyper (fx lydværker, mindre installationer, videoprojekteringer, malerier osv).

Kunststrategien skal på sigt integrere kunst i skolens arkitektur, lokalitet og livet på skolen. Helt konkret ønsker vi at sammenflette skolens tre bygninger; Hovedbygningen, Musikhuset og Rektorboligen ved hjælp af en gentagelse af Vinyl-Terror-&-Horror lydværk på trappegangen i Hovedbygningen med et refererende værk i Musikhuset og slutteligt et mindre værk i Rektorboligen, som alle kredser om temaet/ intentionen/ konceptet i lydværket. På den måde bindes de tre forskelligartede bygninger sammen på en anderledes og nytænkende måde. Desuden vil vi arbejde på at vi hvert/ hvert andet år inviterer en kunstner til at lave ophængninger af skolens allerede eksisterende værker, således at egne værker (af ældre dato) kan komme i spil i forhold til værksammensætning og forskellige kunstsyn. Vi forestiller os at hver kunstner står for en hel sals ophængning.

Med denne strategi ønsker vi at præsentere danske og internationale samtidskunstnere mikset med skolens egne værker (genbrug af allerede eksisterende materiale). Det vil på sigt gøre stedet til et unikt sted med særegne rum og ved at fokusere på fællesskabskabes nye tilgange til bygningens fysik og rum. Kunststrategiens formål er derfor overordnet at levere en strategisk og visionær plan for at skabe et attraktivt, visuelt sammenhængende læringsmiljø.

Aurehøj satser på en langsigtet, dynamisk og flerstrenget strategi, hvor vi bl.a. målrettet vil arbejde med bl.a. at billedkunsten bredes ud; fysisk i form af indsamling af kunstværker og kunstformidling, som fx specifikke ophængninger af udvalgte kunstnere. 

Kunststrategien baserer sig på kreativitetens, kulturens og kunstens indflydelse på kommunikation indbyder til deltagelse, fælles interaktion og motiverer til viden og læring. Kunst og kreativitet er nødvendige elementer i et fagligt og tværfagligt miljø til også at danne inspirerende omgivelser. Kunst kan være medvirkende til at udøve pædagogisk indflydelse og medvirke til at skabe identitet. Kunst kan bidrage til en vision om at skabe rum for tværfagligt samarbejde, hvor folk kan dele viden og arbejde kreativt sammen

det seneste i projektet

det seneste i
projektet

Indlæser