Vælg side

Undersøgelser

Her finder du resultaterne af den lovpligtige elevtrivselsundersøgelse. Desuden indgår Aurehøj Gymnasium igennem Gentofte Kommune i Ungeprofilundersøgelsen, der giver et ekstra indblik i de lokale unges trivsel.

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Elevtrivselsundersøgelsen er en lovpligtig undersøgelse, som alle gymnasier skal gennemføre én gang årligt. Her undersøges elevernes trivsel bredt: f.eks. angående motivation, følelse af pres, arbejdsindsats m.m. Læs Aurehøjs elevtrivselsundersøgelse her.

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner. Klik her for at læse undersøgelsen.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år og er med til at sikre et godt læringsmiljø på Aurehøj. Undersøgelsen resulterer i en handleplan. Den aktuelle handleplan kan læses her.