Vælg side

Kategori: Digital dannelse

Projekt


Digital dannelse

Digital dannelse

IT’s not about the thing! IT’s what we do with IT

Brugen af IT handler ikke kun om den hardware og software, vi arbejder med, men lige så meget om, hvordan vi gør det. Såvel teknologi som vores måde at omgås den er i konstant udvikling og derfor er den digitale dannelse et væsentligt fokusområde på Aurehøj Gymnasium.

Aurehøjs faglige IT-strategi
På Aurehøj er det derfor målet at hjælpe eleverne til at systematisere og udvide den viden, de allerede har om IT, således at de bliver bevidste om, at de skal omsætte deres almene viden om IT til en mere specifik viden, der gør dem studieegnede og i sidste ende arbejdsdygtige. De skal dermed i de enkelte fag kunne tillære sig og anvende ny software såvel som hardware og ikke mindst begå sig kildekritisk på Internettet. Aurehøj Gymnasium har derfor fastlagt en (dynamisk) 3-årig progressionsplan, der skal sikre udviklingen af elevernes kompetencer inden for IT.

Aurehøjs digitale dannelse er:

  • at kunne håndtere de vanskeligheder og udfordringer, der opstår i det digitale undervisningsmiljø.
  • at lære at benytte, inddrage og udvikle de digitale muligheder, når det giver mening.
  • at kunne begå sig etisk og socialt i den digitale virkelighed.

Ved opstarten af 1.g stamklasserne deltager eleverne i workshops om digital dannelse, som er planlagt af en gruppe lærere men udført at ældre elever. Workshopsne omfatter både praktiske og etiske dilemmaer ved arbejde og kommunikation gennem IT. Elevgruppen anvender ofte selvoplevede dilemmaer og ung-til-ung formidling har en tydelig effekt på de nye elever. På den måde sikrer vi også en fastholdelse af den gode netetikette og dannelse, som elever på Aurehøj er kendt for.

En årlig ”hands-on” workshop med ITU er også med til at skærpe elevernes viden om de digitale fodspor de efterlader sig – og hvordan de kan undgå det.

Målet er, at eleverne bliver bevidste om deres måde at bruge (og misbruge) IT på, både i undervisningen og mere generelt. Vi tror ikke på forbud af fx Facebook og Instagram, men på at dialog med eleverne vil give dem den bedste måde at omgås IT på i gymnasiet såvel som i deres videre studier og jobs.

Aurehøjs sociale medier

I forbindelse med den digitale dannelse er arbejdet med gymnasiets egne sociale medier blevet en væsentlig platform, hvor en arbejdsgruppe bestående primært af elever, er med til at sætte den gode tone. De er skolens ansigt uadtil, men har også en stor betydning for eleverne. Eleverne følger Aurehøj og Aurehøj ”følger” dem og får på den måde føling med den netetikette, der gør sig gældende på skolen.

Det praktiske

Alle elever opfordres til at medbringe deres egen pc, tablet mv., da de er et uundværligt redskab i undervisningen, hvor information, undervisningsmateriale, skriftlige afleveringer og delte dokumenter går gennem Lectio og google-drev.

det seneste i projektet

det seneste i
projektet

Indlæser