Vælg side

ASV – Aurehøjs Venner

26 nov 2021

 AAurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen, dens aktiviteter og ikke mindst den helt særlige ånd der kendetegner Aurehøj.

Aurehøjs venner har en vision, og det er at medvirke til at bevare netop de særlige værdier og den særlige kultur som er her på skolen, og som er bygget op over mange år, og som generationer af elever har nydt godt af. Værdier som de forhåbentlig kan trække på hele livet.

Vores mission er at være en bred kulturbærende forening som støtter elevaktiviteter hvad enten det er musik, elevråd, klasseture eller lign.

Formålet med ASV er at alle med tilknytning til skolen bevarer denne relation hele livet og det sikrer ASV gennem egne arrangementer og ved at bidrage til arrangementer på skolen såvel økonomisk som praktisk.

Foreningen blev oprindeligt stiftet som en ”Alumneforening” men optager i dag medlemmer fra nuværende elever, deres forældre, samt tidligere elever og lærere og andre med tilknytning til skolen.

Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning består af nuværende elever og deres forældre, tidligere elever og lærere samt nuværende repræsentanter for skolen.

Efter en ufrivillig stille tid for foreningen på grund af Corona, har vi besluttet at kigge nærmere på forenings fremtidige virke og muligheder for at støtte. Dette vil vi informere nærmere om i en række nyhedsbreve der fremsendes op til en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt til afholdelse i januar 2022.

Medlemskab.
Aurehøjs Venner har brug for aktive medlemmer til vores forskellige hyggelige aktiviteter, og vi opfordrer til indmelding via mail med oplysning om navn, ønsket kontaktinfo, samt kort beskrivelse af tilknytning til Aurehøj, Mail: asv@aurehoej-gym.dk

Pladsen til at være dig - Aurehøj Gymnasium