Vælg side

ASV – Aurehøjs Venner

26 nov 2021

Alumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

Ønsker du at kontakte alumneforeningen f.eks. om en ansøgning eller andet, kan dette ske via mail: asv@aurehoej-gym.dk

Hvert år uddeler Alumneforeningen legater blandt sine medlemmer af nuværende 3g elever og studenter fra tidligere årgange. Foreningen sigter desuden mod livslangt medlemskab for sine medlemmer og at skabe et netværk for dem, sådan at de kan have gavn af og tilknytning til sin skole hele livet.

Pladsen til at være dig - Aurehøj Gymnasium