Vælg side

ASV – Aurehøjs Venner

26 nov 2021

ASV – Aurehøjs Venner

Aurehøjs Venner er en støtteforening, hvor alle med tilknytning til Aurehøj Gymnasium kan optages som støttemedlemmer; det vil sige nuværende og tidligere elever, forældre til nuværende elever samt skolens lærere.

Vores vision er at medvirke til at bevare skolens særlige ånd og værdier gennem praktisk og økonomisk hjælp.

Medlemskab

Grundlaget for vores muligheder for at give støtte er medlemsbetaling. Defor opfordrer vi alle til at melde sig ind.

Et medlemskab koster 50,- kr. årligt. Det opkræves ved indmeldelse og efterfølgende ved skoleårets begyndelse og indbetales via MobilePay på 75012

Husk at skrive: navn, mailadresse og tilknytning til Aurehøj i kommentarfeltet.

 

Om ASV

Foreningen, som blev skabt i 1944, støtter op om Aurehøj Gymnasium dagligdag og særlige arrangementer.

Det gør Aurehøjs Venner ved bl.a. at
• Bidrage økonomisk og praktisk til skolens arrangementer.
• Bidrage økonomisk til elevarrangementer såsom musikarrangementer, elevråd, udvalgs- og klasseture og lignende
• Støtte skolens indkøb af instrumenter med både fondsansøgninger og indsamlinger.
• Støtte skolen ved arrangementer for både elever og forældre

Hvert år udsendes to nyhedsbreve, der orienterer om arrangementer på skolen, som bl.a. Jubilæumsfesten, nye tiltag og hvad ASV har støttet.

ASV har også brug for aktive medlemmer af bestyrelsen.  Ønsker man at stille op til bestyrelsen, meddeles dette direkte til foreningens e-mail asv@aurehoej-gym.dk 

Du/I søger økonomisk støtte ved at sende en ansøgning med angivelse af ansøger, formål og ansøgt beløb til skolens sekretær, Christina på CK@aurehoej.dk 

Der kan ansøges løbende og svar på ansøgning gives umiddelbart efter næstkommende ASV bestyrelsesmøde.

Pladsen til at være dig - Aurehøj Gymnasium