Vælg side

ASV – Aurehøjs Venner

26 nov 2021

ASV – Aurehøjs Venner

Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen, dens aktiviteter og ikke mindst den helt særlige ånd der kendetegner Aurehøj.

Formålet med ASV er, at alle med tilknytning til skolen bevarer denne relation hele livet, og det sikrer ASV gennem egne arrangementer og ved at bidrage til arrangementer på skolen såvel økonomisk som praktisk.

Aurehøjs Venner har en vision, og det er at medvirke til at bevare netop de særlige værdier, og den særlige kultur som er her på skolen,  bygget op over mange år, og som generationer af elever har nydt godt af. Værdier som de forhåbentlig kan trække på hele livet.

Vores mission er således at være en bred kulturbærende forening som støtter elevaktiviteter, hvad enten det er musik, elevråd, klasseture eller lign.

I dag optager ASV medlemmer blandt nuværende forældre og elever samt tidligere elever og lærere og andre med tilknytning til skolen.

Bestyrelsens sammensætning består af nuværende elever og deres forældre, tidligere elever og lærere samt nuværende repræsentanter for skolen.

Medlemskab

Aurehøjs Venner har brug for støttemedlemmer ligesom vi har brug for aktive medlemmer til vores bestyrelse.
Medlemskab opnås ved indbetaling af et årligt gebyr på 50,- kr. via mobilepay nr. 75012. Med oplysning om Navn, e-mailadresse samt tilknytning til skolen i kommentarfeltet.
Alternativt kan man skrive til foreningens e-mail: asv@aurehoej-gym.dk
Gebyret er et årligt gebyr som opkræves ved indmeldelse og efterfølgende ved skoleårets start.

Ønsker man at stille op til bestyrelsen, meddeles dette direkte til foreningens e-mail: asv@aurehoej-gym.dk

 

 

Pladsen til at være dig - Aurehøj Gymnasium