Vælg side

Legater og fonde

Har du brug for økonomisk støtte?

læs mere om dine muligheder for støtte her

oversigt over legater og fonde

Som elev på Aurehøj er det muligt at søge økonomisk støtte til blandt andet studierejser, ophold i udlandet eller indkøb af musikinstrumenter. 

Mulighederne for økonomisk hjælp er mange – men det kan nogle gange være lidt uoverskueligt at finde frem til de rigtige steder at søge. Vi har derfor samlet en oversigt over, hvor det kan være godt at starte.

“Drømmelegatet” – ASV translokationslegat

Foreningen Aurehøjs Venner (ASV) uddeler ved den årlige translokation et legat til en dimitterende elev fra Aurehøj Gymnasium.

Legatportionen er på kr. 5.000,-

Legatet kan søges direkte af skolens 3.g elever, men elever kan også indstille kandidater, der opfylder kriterierne.

Legatets formål er at være med til at opfylde en drøm hos en elev, der bidrager til dennes udvikling og dannelse og gerne med fokus på fællesskab. Ansøgningen kan med fordel have et tydeligt formål, som eksempelvis kan være studieophold eller praktik i udlandet, højskoleophold i Danmark eller en anskaffelse med fagligt formål såsom et musikinstrument. Ferierejser og generelle anskaffelser ses ikke som relevante formål.

Motiveret ansøgning sendes til Christina Helle Kjær CK@aurehoej.dk inden ansøgningsfristens udløb den 1. juni.

Legatudvalget udpeges af ASVs bestyrelse som behandler indkomne ansøgninger efter fristens udløb og indstiller modtagere til godkendelse af ASVs bestyrelse.

Aurehøjs rejsefond

Fonden kan søges af skolens nuværende elever til hjælp til betaling af studieture, sprog- og musikrejser.

Eleven skal selv finansiere rejsens depositum, men kan ansøge om at få dækket det resterende beløb til rejsen.

Begrundet, skriftlig ansøgning til rejsefonden sendes via mail til Anette Hestbæk Jørgensen (AH) .

Andre gode steder

legatbogen.dk kan du få råd og vejledning i ansøgninger til fonde og legater.

Hjemmesiden fundraising.how har skrevet en artikel særligt til gymnasieelever, der ønsker at søge legater i gymnasietiden. På siden findes også information om søgning af støtte til uddannelsesophold i udlandet.