Vælg side

Kategori: Skolens liv

Skolens liv på Aurehøj


 

The music holds us together

Et aktivt, kreativt studiemiljø kendetegner Aurehøj Gymnasium. Som elev på Aurehøj Gymnasium bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor det faglige er i fokus, men hvor der også sker en masse andre sociale aktiviteter.

Det sociale liv på skolen er båret at en stor grad af interesse og engagement fra elevernes side. Aurehøj har et yderst velfungerende café-udvalg, som ud over at arrangere fredagscaféer også arrangerer hyggelige eftermiddagsarrangementer i ”Den Gule Villa” som ligger i forlængelse af skolens hovedhus.

Eleverne har yderligere nedsat en række udvalg, på områder de er optaget af, hvis virke også samler skolen på tværs af klasser og årgange. Eleverne er f.eks. meget optaget af miljø- og klimaudfordringerne og har derfor nedsat udvalg med fokus på klimavenlige tiltag. Af andre populære udvalg kan nævnes MGP, OD-udvalg og Del-ud-udvalg.

 

Festerne er selvfølgelig også en del af det sociale liv og der er et antal i løbet af året både almindelige fester og temafester.

udvalgt i skolens liv

MasterClass efterår 2021

Masterclass efterår 2021 Aurehøj samarbejder med de øvrige Gentofte-gymnasier om at udbyde en række MasterClasses for særligt interesserede og dygtige 2. og 3.g elever. Undervisningen ligger ud over læreplanerne for fagene og varetages af gymnasielærere og evt. også...

Ny Kompositionsmusik i gymnasiet

Ny kompositionsmusik i gymnasiet D. 30. maj 2021 uropførte 1g mu/3 fra Aurehøj Gymnasium Lars Kyndes værk Fanatisk Fantasi på årets KLANG-festival i København. Musikken, som falder i fem satser, er skrevet for et antal hjemmebyggede instrumenter, som musikantropolog...

D.19/8 er der fyraftensmøde for 1.g-forældre

Den 19/8 er der informationsaften for forældre til nye de nye 1.g-elever   Del 1 17-17.45: Forældre til GF2-, GF3-, GF6-, GF7- og GF8-elever Del 2 18-18.45: Forældre til GF1, GF4, GF5 og GF9 Grundet covid-19 holdes der TO omgange. Eleven selv kan derfor ikke...

Klimafolkemøde – Aurehøj og to andre gymnasier inviterer til klimafolkemøde

Klimaet er for alvor på dagsordenen, når Aurehøj Gymnasium, Middelfart Gymnasium og Alssundgymnasiet Sønderborg afholder Ungdommens Nationale Klimafolkemøde d. 2.-3.september. Oplæg og debatter om klimaet streames direkte, så alle interesserede ungedomsuddannelser kan...

Covid-19 instruks august

COVID-19 INSTRUKSSkolens retningslinjer i forhold til Covid-19 På Aurehøj Gymnasium følger vi myndighedernes anbefalinger og forholder os løbende til retningslinjer i forhold til sociale arrangementer og hverdagen generelt på skolen. Det er vigtigt ikke at møde i...

Introprogram for nye elever

velkommen nye 1g eleverVelkommen til alle nye 1g elever onsdag den 11. august 2021. Se programmet for de to introdage. På glædelig gensyn

Aurehøjs Melodi Grand Prix

MGP er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor konfettieksplosioner, store forventninger, massevis af glitter, musikalsk stolthed, tylskørter og ikke mindst hiphop, pop og rock’n’roll prøger aftenens indhold. Alt er på spil til årets melodi grand prix.

Der bliver rig mulighed for at optræde sammen og høre en masse nyt musik og ikke mindst at dyste om vindersangen. Klasserne skriver selv deres sange og komponere musik efter gældende regler.

Man kan blive en del af MGP-udvalget og er med til at gøre klar til festlighederne på aftenen.

Musical

Hvert år opføre eleverne en selvvalgt og elevstyrede musical. I år blev det  “Kærlighed og ærlighed” som handler om at turde springe ud i det der byder sig, at tro på sig selv og om at kæmpe for at opnå mål.

Gul Villa

Gul Villa er en elevstyret café, som holder åbent i hverdagenes eftermiddagstimer efter afsluttet undervisning. Den Gule Villa, som tidligere har været benyttet til undervisning og lærerforberedelse, er nu blevet rammen om et frirum, hvor faglighed bliver sat på pause. I Gul Villa kan man spille spil eller snakke om løst pg fast, mest løst, mens man drikker en kop kaffe.

Gul Villa er en rigitg god mulighed for at skabe en elevcafé, hvor både Aurehøj-ånden og frirummet gælder.

Cafeer og Fester

Hvert år holdes der:

én introfest

én fest hvor 4.g’erne er inviteret med.

4 almindelige fester for alle tre årgange

én gallafest

Elevrådet på Aurehøj Gymnasium

På Aurehøj Gymnasium er der tradition for et handlekraftigt og seriøst elevråd. Elevrådet er godt organiseret og demokratisk forankret i alle klasser. Elevrådet tager ofte direkte kontakt til skolens ledelse og har møder om nye initiativer. De to elevrepræsentanter i bestyrelsen er også udpeget af Elevrådet.

Aktuelle emner, som Elevrådet har arbejdet med er: Elevtrivsel, hvilket resulterede i tilbuddet med Den Gule Villa, Grøn Skole, hvor Elevrådet samarbejder med skolens ledelse om en mere grøn profil på Aurehøj og virtuel undervisning i den aktuelle covid-19-situation.

Elevrådet har repræsentanter i alle klasser og ledes dagligt af et forretningsudvalg med to forpersoner i øjeblikket Lars (3x) og Kamille (3c) .

Lars Theodor Ahlmark

3x

Kamille Troldborg Dorph

3c

det seneste i skolens liv

Indlæser