Vælg side

Kategori: Skolens liv

Skolens liv på Aurehøj


 

The music holds us together

Et aktivt, kreativt studiemiljø kendetegner Aurehøj Gymnasium. Som elev på Aurehøj Gymnasium bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor det faglige er i fokus, men hvor der også sker en masse andre sociale aktiviteter.

Det sociale liv på skolen er båret at en stor grad af interesse og engagement fra elevernes side. Aurehøj har et yderst velfungerende café-udvalg, som ud over at arrangere fredagscaféer også arrangerer hyggelige eftermiddagsarrangementer i ”Den Gule Villa” som ligger i forlængelse af skolens hovedhus.

Eleverne har yderligere nedsat en række udvalg, på områder de er optaget af, hvis virke også samler skolen på tværs af klasser og årgange. Eleverne er f.eks. meget optaget af miljø- og klimaudfordringerne og har derfor nedsat udvalg med fokus på klimavenlige tiltag. Af andre populære udvalg kan nævnes MGP, OD-udvalg og Del-ud-udvalg.

 

Festerne er selvfølgelig også en del af det sociale liv og der er et antal i løbet af året både almindelige fester og temafester.

udvalgt i skolens liv

Fem fede (klima)dage

I uge 46 arrangerede Aurehøjs elever "Fem fede dage", der i al sin enkelthed går ud på at skrue ekstra op for klimabevidstheden for at 'nudge' nye klimavenlige vaner. De fem dage bestod af: Mad-mandag, Tøj-bytte tirsdag, Oplysnings-onsdag, Transport-torsdag og...

Besøg af Benjamin Koppel

Læsefordybelse - Benjamin Koppel D. 24/11-22 havde Aurehøj besøg af musikeren - og nu forfatteren - Benjamin Koppel. Han holdt et medrivende og biografisk oplæg om sin nye roman, Annas Sang", der tager udgangspunkt i en stærk kvindeskæbne i forfatterens egen familie....

Julekoncerter

 Aurehøjs årlige julekoncerter Mandag d. 28/11 i Hellerup Kirke kl. 20 og Onsdag d. 30/11 i Dyssegårdskirken kl. 20 Julen synges ind igen i år Classic, VOX og Phil = Aurehøjs klassiske kor, rytmiske kor og symfoniorkester, synger og spiller julen ind. Der bliver både...

Forældremøder for 1g’ere og forældre

Forældre til nye 1.g'ere: Forældremøder ang. opstart i de nye studieretningsklasser. Kom og få info om studieretningerne, mød de andre forældre, elever og se nogle af lærerne. - Forældremøde for 1m, 1n, 1x, 1y tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19.00 i Salen -...

Besøgselev på Aurehøj

 Ønsker du at besøge Aurehøj for at følge undervisningen en dag? Du kan vælge en dag i ugerne: 49, 50, 2, 3, 4 eller 5En besøgsdag En besøgsdag er en rigtig god mulighed for at besøge Aurehøj på en ganske almindelig hverdag for at møde elever og lærere i normale...

Kammermusikaften den 5/10 – 2022

Hermed inviteres til årets første musikaften onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19.00 i Salen på AurehøjDen noget misvisende betegnelse "kammermusikaften" dækker over en primært akustisk aften, som plejer at være et overflødighedshorn af musik i alle mulige genrer og for...

Aurehøjs Melodi Grand Prix

MGP er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor konfettieksplosioner, store forventninger, massevis af glitter, musikalsk stolthed, tylskørter og ikke mindst hiphop, pop og rock’n’roll prøger aftenens indhold. Alt er på spil til årets melodi grand prix.

Der bliver rig mulighed for at optræde sammen og høre en masse nyt musik og ikke mindst at dyste om vindersangen. Klasserne skriver selv deres sange og komponere musik efter gældende regler.

Man kan blive en del af MGP-udvalget og er med til at gøre klar til festlighederne på aftenen.

Musical

Hvert år opfører eleverne en selvvalgt og elevstyrede musical. I år blev det  “Kærlighed og ærlighed” som handler om at turde springe ud i det der byder sig, at tro på sig selv og om at kæmpe for at opnå mål.

Gul Villa

Gul Villa er en elevstyret café, som holder åbent i hverdagenes eftermiddagstimer efter afsluttet undervisning. Den Gule Villa, som tidligere har været benyttet til undervisning og lærerforberedelse, er nu blevet rammen om et frirum, hvor faglighed bliver sat på pause. I Gul Villa kan man spille spil eller snakke om løst pg fast, mest løst, mens man drikker en kop kaffe.

Gul Villa er en rigitg god mulighed for at skabe en elevcafé, hvor både Aurehøj-ånden og frirummet gælder.

Cafeer og Fester

Hvert år holdes der:

én introfest

én fest hvor 4.g’erne er inviteret med.

4 almindelige fester for alle tre årgange

én gallafest

Elevrådet på Aurehøj Gymnasium

På Aurehøj Gymnasium er der tradition for et handlekraftigt og seriøst elevråd. Elevrådet er godt organiseret og demokratisk forankret i alle klasser. Elevrådet tager ofte direkte kontakt til skolens ledelse og har møder om nye initiativer. De to elevrepræsentanter i bestyrelsen er også udpeget af Elevrådet.

Aktuelle emner, som Elevrådet har arbejder med er: Elevtrivsel, f.eks. initiativet 'circle of trust', hvor elevambassadører uddanner sig i konfliktløsning og som samtalepersoner til gavn for andre elever. Elevrådet på Aurehøj har også været stærkt repræsenteret i udarbejdelsen af vores værdigrundlang, og desuden har Elevrådet også været meget aktive i arbejdet med at skabe en Grøn Skole, hvor Elevrådet samarbejder med skolens ledelse om en mere grøn profil på Aurehøj.

Elevrådet har repræsentanter i alle klasser og ledes dagligt af et forretningsudvalg med to forpersoner i øjeblikket Ea (3x) og Kamille (3k) .

Ea Sif Wesenberg Lauridsen

3x

Kamille Ellen Kjærgaard Molano

3k

det seneste i skolens liv

Indlæser