Vælg side

Kategori: Internationalisering

Projekt


Internationalisering

Internationalisering på Aurehøj

Skolens internationale arbejde
Skolen har udarbejdet en strategi, der skal sikre, at de forskelligartede internationaliseringstiltag forankres i skolens værdigrundlag, hvor undervisningen skal lægge op til et aktivt og ansvarligt medborgerskab med både lokal forankring og globalt perspektiv. Eleverne skal dannes til at være åbne over for samfundet uden for Danmarks grænser. Skolens internationaliseringsudvalg har valgt, at vores primære fokusområde er på Norden, Baltikum og det øvrige Europa. Rejser og studieture går derfor til Europa for at bevidstgøre eleverne om det europæiske fællesskab.

Studieturen i 3g
Alle elever kommer i efteråret i 3g på en studietur til et land i vores fokusområde. I skoleåret 21/22 vil rejserne dog udelukkende gå til Danmark. Turen varer typisk fem dage, og prisen er maksimalt 5000 kr., og mindst et studieretningsfag indgår i turen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra dette. Studieturene rettes mod læring og dannelsesaktiviteter gennem lokale oplevelser. For at sikre, at studieturene understøtter og fremmer skolens musikprofil og værdigrundlag, skal der som udgangspunkt indgå en musikalsk begivenhed på studieturene, fx en koncert, en teaterkoncert eller lignende. For at sikre, at eleverne indgår i en interkulturel udveksling og kommer i nærkontakt med den lokale kultur, består en vigtig del af studieturene i at skabe rammer for autentiske møder med lokalbefolkningen, fx gennem skolebesøg eller dialog med den lokale befolkning.

Andre rejser
Ved andre rejser end studieturen i 3g vil elevgruppen ofte bestå af elever på tværs af klasser for at sikre et stærkt fællesskab på skolen. Dette kan fx være musikrejser eller udvekslingsrejser, som skal styrke fremmedsprogskompetencer og elevernes forståelse for andre kulturer end den danske. Elever har i 2g mulighed for at komme på en sprogrejse med tysk eller fransk. Derudover har skolen en række kontakter i udlandet, og der kan i den forbindelse være mulighed for, at udvalgte klasser eller elevgrupper deltager i internationale projekter.

Igangværende projekter

  1. Skolen koordinerer og deltager i et fælles Nordplus Sprog projekt med skoler fra Sverige, Island og Færøerne.
  2. Skolen deltager i et Erasmus+ projekt, hvor lærere inden for faggrupperne musik, engelsk og dansk tager på efteruddannelse i andre europæiske lande.
  3. Aurehøj er medlem af det internationale netværk af UNESCO-skoler.

Internationaliseringskoordinator på Aurehøj er Henriette Bruun. E-mail: hb@aurehoej.dk

det seneste i projektet

det seneste i
projektet

Indlæser