Vælg side

Musikgymnasium

Aurehøjs musikprofil

På Aurehøj har vi i mere end 65 år haft et særligt fokus på musik

Vi har i dag over 300 elever med musik på A-niveau. Vi har syv ensembler fra big band over symfoniorkester til verdensmusikorkester og kor. Hundredvis af vores elever danner bands og dyrker sammenspil på kryds og tværs, som de optræder med til vores mere end 20 årlige musikarrangementer uden for skoletiden. Eleverne skriver musik, øver, improviserer og finder fællesskab og udfordringer i det musikalske.

Undervisningsministeriet har godkendt, at Aurehøj Gymnasium har en musikprofil. Vores særlige uddannelsestilbud har omdrejningspunkt i to musikstudieretninger (musik A/engelsk A og musik A/matematik A) og en omfattende frivillig musikundervisning, der ligger ud over formålet med uddannelsen, som det er formuleret i § 1 og § 2 i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen).

Vi har investeret i en ny musikbygning med musikklasseværelser og adskillige øverum fuldt udstyret med akustiske og elektriske instrumenter. Musikhuset skaber rammerne for både den daglige undervisning og de frivillige ensembler, men det giver også mulighed for regelmæssigt og systematisk at øve på skolen med instrumenter til rådighed for at kunne dygtiggøre sig.

Den lange tradition for Aurehøjs musikliv gennem tiderne har betydet, at gymnasiet har sendt en række kulturpersonligheder som blandt andet Phillip Faber ud i det danske musik- og kulturliv. Et musik- og kulturliv, hvor det er afgørende, at Aurehøj er med til at sikre fødekæden. Vi skaber et miljø, hvor alle elever – også de, som ikke kommer med musikalske forudsætninger – har mulighed for at dyrke musikken sammen og gøre hinanden dygtigere. Det skaber et rum for elever, som gør det muligt at dyrke deres særlige interesser inden for musikken – både i gymnasiet og senere i livet.

For at gøre ansøgningen mere ensartet opfordrer Aurehøj kraftigt til at benytte vores ansøgningsskema, der kan downloades nedenfor. 

Frivillig Musikundervisning

Aurehøj har en lang række frivillige musiktilbud, som ligger i forlængelse af undervisningen.

Big Band

Aurehøj Big Band er et tilbud til alle nodekyndige blæsere (saxer og messing) og rytmegruppefolk. Vi spiller overvejende fejende swingmusik, men også mere funk-, blues- og rockprægede numre. I løbet af skoleåret spiller bigbandet både på skolen og ude i byen. Igennem årene er det også blevet til adskillige optagelser til Danmarks Radio og turnéer rundt om i landet.

Bigbandet øver mandage kl. 15:15 – 17:00 og ledes af Christian Lönneker (CL) og Jonas Vincent (JV).

Keepi Lefti

Keepi Lefti betyder “rundkørsel” på swahili og er samtidig navnet på et sammenspilshold. Målet er at spille musik, som oprinder udenfor vores egen lille danske andedam og herigennem lære noget musikalsk nyt. 

Keepi Lefti øver onsdage kl. 15:15 – 17:00 og ledes af Kristian Ullum (KU).

Classic

At være medlem af Aurehøj Classic er at synge god musik sammen med andre, der også kan lide at synge. På den faglige side er det at udvikle sin stemme, sin musikalitet og sine færdigheder i nodelæsning og hørelære. På den sociale side er det fantastiske, fælles musikoplevelser og venskaber på tværs af årgange og klasser på skolen.

Koret øver mandage kl. 19:15 – 21:30 og ledes af Thomas Gooseman (TG) og Merete Wendler (MW)

phil

Alle, der spiller et orkesterinstrument, kan være med i Aurehøj Phil. At spille i orkester er en fortrinlig mulighed for at udvikle sin teknik og sin musikalitet og for at skabe venskaber på tværs af klasser og årgange. Phil samarbejder med Aurehøj Classic om koncerter på skolen og ude i byen, om samarbejder med elever fra andre uddannelsesinstitutioner og ikke mindst om den årlige musikrejse til et europæisk land.

Orkestret øver onsdage kl. 15:15 – 17:00 og ledes af Christian Brix (CB) og Merete Wendler (MW).

Vox

Vox Aurehøj er et rytmisk kor, som synger lækre popnumre, afrikanske korsange, jazz og barbershop/beautybox-arrangementer. Vi synger både udenad og efter noder, så du skal være frisk på efterhånden at lære noder.

Koret øver onsdage kl. 15:15 – 17:00 og ledes af Christian Lönneker (CL) og Louise Vang-Pedersen (LV).

Kammermusik

Hvis du spiller et klassisk instrument på øvet niveau, kan du deltage i kammermusik, typisk i forløb op til skolens to årlige akustiske aftener. Når du spiller kammermusik, er du alene om din instrumentalstemme, og der skal arbejdes meget med ikke kun teknik, men også frasering og samspillet med de øvrige i din gruppe.

Der øves kammermusik på udvalgte mandage kl. 15:15 – 17:00, og underviser er Thomas Gooseman (TG).

Grooves

Aurehøj Grooves har jazz-, improvisations- og groovebaseret musik som ramme. Vi arbejder med kommunikativt sammenspil, improvisation og instrumenternes/sangernes roller. Vi spiller sammen i et stort band, hvor vi øver kollektiv og individuel improvisation og sammenspil, og vi arbejder også med komposition og redskaber til at lave egen musik og videreudvikle eksisterende. Aurehøj Grooves optræder til rytmiske aftener, bandaftener, caféer og morgensamlinger.

Aurehøj Grooves øver onsdag eftermiddag 15.15-17.00 og ledes af Jonas Vincent (JV). 

lille classic

Lille Classic er et kammerkor på 12-16 øvede sangere, som synger sammen i tre-fire måneder fra begyndelsen af november. Koret indstuderer et antal sange udenad, flest klassiske satser, og slutter af med at rejse på efterskoletur sammen med Aurehøj Phil i februar.

Koret øver mandage kl. 15:15-17:30 og ledes af Nanna Schiøler (NS) og Merete Wendler (MW).

events

Hvert år har vi mange forskellige musikarrangementer på skolen:

2 akustiske aftener
2 elektriske aftener
2 bandaftener
1 elevmusical (musik og manus skrevet og instrueret af eleverne)
4-5 eftermiddags- og 1-2 aftenmusikcaféer
2 julekoncerter med Aurehøj Classic og Aurehøj Phil samt Vox.
MGP-aften
En kor- og orkesterrejse til et europæisk land med en forudgående præsentationskoncert hjemme.
En operette eller et andet større musikprojekt (hvert andet år)
Big Bang Ball
Musik til møder, morgensamlinger, juleafslutning, translokation m.m.

 

Optagelse på musikprofil

Du kan søge optagelse på Aurehøjs musikprofil i forbindelse med, at du søger optagelse til ungdomsuddannelserne via hjemmesiden www.optagelse.dk. Her vedhæfter du en særskilt ansøgning, hvor du angiver, at du søger musikprofilen. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2024. Anfør i optagelse.dk, at du ønsker at søge om ‘forrang/profil’-optag og husk bilag til dokumentation!

For at søge musikprofilen skal du have særlige musikforudsætninger. Du skal anføre, hvilke musikalske erfaringer du har, hvilket instrument du eventuelt spiller, om du synger, og hvilket ensemble du kunne tænke dig at indgå i. Du skal udfylde vores ANSØGNINGSSKEMA og vedlægge bilag i form af en anbefaling fra din musiklærer og/eller din musikskole. Hvis du spiller et klassisk orkesterinstrument, glæder vi os særligt til at få dig med i Aurehøj Phil.

En leder samt to af skolens musiklærere gennemgår ansøgningerne og de fremsendte bilag. Bilag modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke medtages i vurdering af kvalifikationer til en plads på musikprofilen. Ligeledes er det ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle relevante bilag er afleveret rettidigt. Aurehøj optager ca. 50% af en årgang igennem musikprofilen.