Billedkunst

I billedkunst inddrager man hele det visuelle felt – tegning, collage, montage, maleri, grafik, graffiti, skulptur, ready made, skandalekunst, medier, arkitektur og meget mere. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med faget for at opnå en forståelse af de visuelle udtryk som værende afhængige af tid, kultur og individ. Billedkunst er et humanistisk fag, hvor det er analysen og fortolkningen, der er i centrum. Der arbejdes med forskellige analysestrategier for at opnå en forståelse af faget. Eleven tilegner sig i faget visuel kompetence ved teoretiske og praktiske øvelser. Formålet er, at eleven både skal kunne sætte sig ind i eksempler fra kunsthistorien og samtidig reflektere over samtidens kunst og udtryksformer. Faget vil således skabe bevidsthed om udtryksformernes betydning for tid, kultur og individ.

 

Frivillig billedkunst hver onsdag kl. 15.00-17.00