Vælg side

Covid-19 (hISTORISK)

3 sep 2020 | Ikke-kategoriseret

Skolens retningslinjer i forhold til Covid-19

 

For at sikre alle ansatte og elever bedst muligt er der en række forholdsregler, som skal overholdes for at undgå smitterisiko:

  • skolen indrettes med ensretning – der bliver indgang gennem Gården ved kantinen og ud via Nordre Trappe (ved Studiecentret)
  • man skal vaske hænder på toiletterne inden man går ind på skolen
  • man skal jævnligt spritte og vaske hænder i løbet af dagen. Se anvisningen der hænger rundt omkring på skolen.
  • klasselokalerne er indrettet, så man sidder med to meters afstand. Som udgangspunkt har man samme lokale i løbet af dagen og må derudover også være udenfor, hvor afstanden stadig skal respekteres
  • klasselokalet skal efterlades som det er modtaget, dvs. at der ikke må flytte rundt på borde og stole
  • alt affald skal i skraldespande
  • luft ud i pauserne og husk at lukke vinduer inden lokalet forlades
  • skolens kantine åbner også og sælger portionsanrettet mad – dvs. sandwich, panini, bakker med salat, kaffe og lignende. Der er sat afskærmning op, så vi overholder reglerne. Husk at holde afstand i køen ?.

Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til Covid-19

Skolens Udvidede Covid-19 instruks kan læses her

 

Kontakt endelig skolen i tilfælde af tvivl eller andet.

Med venlig hilsen
Anette Hestbæk Jørgensen