Vælg side

Miniforsker på Aurehøj

22 nov 2023 | Naturvidenskab, Opslagstavle

Videnskabsklubben – når elever underviser

fra elev til underviser, fra underviser til rollemodel

På Aurehøj Gymnasium har Videnskabsklubben taget hul på syv spændende torsdage henover efteråret, hvor elever fra 4. og 5. klasse bliver forvandlet til ivrige miniforskere med Aurehøjs egne elever som deres mentorer.

Aurehøjs elever fungerer som frivillige mentorer og rollemodeller for de yngre miniforskere. Inden starten af forløbet lærer vores elever, hvordan de planlægger, styrer og gennemfører et undervisningsforløb.

Fokus på Biodiversitet

Skolens biologilokaler danner rammen om de ugentlige møder, der varer halvanden time efter skole. I år er temaet for Videnskabsklubben biodiversitet, og og de unge elever får mulighed for at udforske, hvordan naturen er sammensat.