Fysik

Klip fra læreplanen:
Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.
Fagligt indhold på C-niveauet:
* Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
* Energi
* Lyd og lys
Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof, der udfylder ca. 25 pct. af undervisningstiden, skal uddybe og perspektivere kernestoffet og kan også omfatte nye områder og metoder. Det supplerende stof skal inddrage fagligt aktuelle, hverdagsorienterede, samfundsrelevante eller globale problemstillinger, herunder aspekter af bæredygtig udvikling. Der kan indgå læsning af tekster på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog. Det supplerende stof vælges i samarbejde med eleverne.
På Aurehøj findes fysik på alle tre niveauer og indgår i studieretninger med fag som matematik, kemi og musik (Studieretninger på Aurehøj 2017-2018). Fysik på C-niveau er obligatorisk for alle og kan ved tilvalg øges til et B-niveau.
Specielt kan nævnes de to naturvidenskabelige studieretninger.
matA, fysA og kemiB og
matA, kemA og fysB

Nyttige links:
fysikfagets hjemmeside