Vælg side

3g Studierejser

4 okt 2020 | Internationalisering

3g Studierejser

Alle elever kommer i efteråret i 3g på en studietur til et land i vores fokusområde.

Turen varer typisk fem dage, og prisen er maksimalt 5000 kr., og mindst et studieretningsfag indgår i turen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra dette. Vi ønsker, at eleverne opnår interkulturelle kompetencer, og vi bestræber os derfor på, at studieturene rettes mod læring og dannelsesaktiviteter, fx gennem lokale oplevelser.

For at sikre, at studieturene understøtter og fremmer skolens musikprofil og værdigrundlag, skal der som udgangspunkt indgå en musikalsk begivenhed på studieturene, fx en koncert, en teaterkoncert eller lignende.

For at sikre, at eleverne indgår i en interkulturel udveksling og kommer i nærkontakt med den lokale kultur, består en vigtig del af studieturene i at skabe rammer for autentiske møder med lokalbefolkningen, fx gennem skolebesøg eller dialog med den lokale befolkning.