Vælg side

Digital Dannelse

5 okt 2020 | Digital dannelse

Mandag d. 26. september 2019 afholdt Aurehøj et fællesarrangement for 1.g. Emnet var digital dannelse, der er et højaktuelt emne og et af skolens indsatsområder. Inspireret af et foredrag af videnskabsjournalist Søren Hebsgaard skulle alle 1.g-klasser udarbejde ti bud for digital dannelse.

Klassernes bud supplerer forrige skoleårs debat af digital dannelse. Den inddrog alle Aurehøjs elever og lærere, og idéen er, at alle på skolen til enhver tid skal være med til at inspirere skolens værdisæt på området.