Vælg side

Digital Dannelse

5 okt 2020 | Digital dannelse

Tirsdag den 10/11-20 fik alle 1.g’ere besøg af elever fra 3.g i forbindelse med 1.g’ernees opstart i stamklasserne Emnet var digital dannelse, der er et højaktuelt emne og et af skolens indsatsområder. alle 1.g-klasser udarbejde ti bud for digital dannelse.

Klassernes bud supplerer forrige skoleårs debat af digital dannelse. Den inddrog alle Aurehøjs elever og lærere, og idéen er, at alle på skolen til enhver tid skal være med til at inspirere skolens værdisæt på området.