Vælg side

Innovationsuge

7 okt 2020 | Projekter, UNESCO-skole

innovationsuge

Et indsatsområde
Innovation er et af Aurehøj Gymnasium indsatsområder. Det innovative arbejde omfatter både flerfaglige og enkeltfaglige innovative tiltag, og de kan enten kan være knyttet til klasser/hold eller være større arrangementer på tværs af klasser og årgange. Det innovative arbejde skal understøtte elevernes studieforberedelse og almendannelse og også medvirke til at styrke de nye kompetencer, som indgår i gymnasieuddannelsen med gymnasiereformen af 2017.

Innovative forløb
Aurehøj Gymnasium har en innovationskoordinator, der koordinerer arbejdet med de innovative projekter. Flere af disse er allerede er traditioner på Aurehøj, f.eks. det årligt tilbagevendende projekt om Verdensborgerskab. Arbejdet med innovation understøttes også i nye sammenhænge, og særligt dem, som er relevante for implementereingen af gymnasiereformen er i fokus.